Egzamin magisterski z prawa karnego dla kierunku Prawo w biznesie:

 1. Prawo karne a prawo wykroczeń
 2. Prawo karne a prawo karne skarbowe
 3. Pojęcie prawa karnego gospodarczego
 4. Zasada legalizmu (nullum crimen sine lege)
 5. Źródła prawa karnego
 6. Definicja przestępstwa
 7. Podmiot przestępstwa
 8. Strona przedmiotowa przestępstwa
 9. Strona podmiotowa przestępstwa
 10. Umyślność
 11. Nieumyślność
 12. Pojęcie kontratypu i rodzaje kontratypów
 13. Okoliczności wyłączające winę
 14. Formy stadialne przestępstwa
 15. Formy współdziałania w popełnieniu czynu zabronionego
 16. Kara pozbawienia wolności
 17. Kara ograniczenia wolności
 18. Kara grzywny
 19. Środki karne – charakterystyka ogólna
 20. Środki probacyjne – charakterystyka ogólna
 21. Naprawienie szkody w prawie karnym
 22. Kradzież
 23. Przywłaszczenie
 24. Przestępstwa oszustwa (oszustwo zwykłe/klasyczne, oszustwo finansowe, oszustwo ubezpieczeniowe)
 25. Paserstwo
 26. Fałsz materialny dokumentu
 27. Fałsz intelektualny dokumentu
 28. Łapownictwo w sektorze publicznym i gospodarczym
 29. Karnoprawna ochrona wierzycieli
 30. Pranie brudnych pieniędzy
Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2022, godz. 16:40 - Zuzanna Gądzik