Egzamin magisterski z prawa karnego – zagadnienia (LISTA UAKTUALNIONA):

 

1. Zasada legalizmu (nullum crimen sine lege)

2. Zasada winy

3. Źródła prawa karnego

4. Definicja przestępstwa

5. Czyn w prawie karnym

6. Pojęcie bezprawności

7. Społeczna szkodliwość czynu

8. Podmiot czynny i bierny przestępstwa

9. Strona przedmiotowa przestępstwa

10. Strona podmiotowa przestępstwa

11. Teorie winy

12. Umyślność

13. Nieumyślność

14. Pojęcie kontratypu i rodzaje kontratypów

15. Okoliczności wyłączające winę

16. Błąd w prawie karnym

17. Formy stadialne

18. Przygotowanie

19. Usiłowanie

20. Postacie współdziałania przestępnego

21. Sprawstwo i jego rodzaje

22. Podżeganie

23. Pomocnictwo

24. Definicja, cechy i cele kary

25. Kara pozbawienia wolności

26. Kara ograniczenia wolności

27. Kara grzywny

28. Środki karne – charakterystyka ogólna

29. Środki probacyjne – charakterystyka ogólna

30. Dyrektywy wymiaru kary

Autor: Sławomir Hypś
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2013, godz. 12:02 - Radosław Hałas