Zapraszamy na seminarium z prawa finansowego na kierunku prawo!

  

Problematyka seminarium obejmuje

1) zagadnienia za zakresu prawa finansów publicznych:

- budżet państwa

- państwowy dług publiczny,

- finanse jednostek sektora finansów publicznych

- finanse jednostek samorządu terytorialnego

2) publiczne prawo bankowe

3) prawo dewizowe oraz prawo celne

4) prawo karne skarbowe

5) prawo podatkowe obejmujące m. in.

- zagadnienia z zakresu ogólnego prawa podatkowego

- szczegółowe problemy i zasady opodatkowania poszczególnymi podatkami z uwzględnieniem orzecznictwa i praktyki stosowania prawa

- unikanie podwójnego opodatkowania, raje podatkowe

- ceny transferowe

- procedury kontrolne.

 

Dodatkowym atutem oferowanego seminarium jest współpraca katedry z organami podatkowymi (m.in Izbą Skarbową w Lublinie, I Urzędem Skarbowym w Lublinie, Krajową Izbą Doradców Podatkowych -  oddział lubelski, Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Lublinie, WSA), która może stanowić także ważny element zdobywania praktyki i materiałów przez naszych seminarzystów. Katedra jest organizatorem licznych konferencji i seminariów naukowych, w których do aktywnego udziału zapraszamy także seminarzystów. Nadto umiejętności praktyczne mogą studenci, w tym seminarzyści, zdobywać pod okiem naszych pracowników w ramach Kliniki Prawa Finansowego. Cieszymy się z tego, że nasi seminarzyści są wyróżniani w przedmiotowych konkursach.

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2020, godz. 17:20 - Beata Kucia-Guściora