Katedra Finansów i Prawa Finansowego WPPKiA KUL 

 

Pokoje C-716 oraz C-716A  

Tel. (81) 445- 37- 16

 

 

 

Od listopada 2015 r. Katedra Finansów i Prawa Finansowego wchodzi w skład Międzynarodowej Sieci Naukowej KULTAX, którą współtworzą Katedry Finansów z:

- Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy);

- Uniwersytetu w Trnawie (Słowacja);

- Uniwersytetu w Debreczynie (Węgry);

- Uniwersytetu Bebeş-Bolyai w Kluż –Napoka (Rumunia);

- Uniwersytetu Sulkhan - Saba Orbeliani w Tbilisi (Gruzja);

- Uniwersytet w Elbasanie (Albania).

 

Międzynarodowa Sieć Naukowa KULTAX została podpisana podczas organizowanej przez Katedrę Finansów i Prawa Finansowego międzynarodowej konferencji „Central and Eastern Europe tax experiences and problems in the context of European integration”, która miała miejsce w Lublinie w dniach 19-20 listopada 2015 r.

 

 

 

Przewodniczącym Rady Naukowej Międzynarodowej Sieci Naukowej KULTAX, na dwuletnią kadencję, został wybrany kierownik Katedry Finansów i Prawa Finansowego - prof. dr hab. Paweł Smoleń.

 

Stałym Sekretarzem Międzynarodowej Sieci Naukowej KULTAX jest dr Marcin Burzec.

 

 

Dotychczas w ramach sieci naukowej KULTAX wydane zostały dwie publikacje:

 

- Tax authorities in the Visegrad Group countries Common experience after accession to the European Union  - dostępna w bibliotekach

 

Selected issues in taxation and tax authorities in Central Europe  - dostępna w bibliotekach

 

- Essential problems with taxation of agriculture  

 

W dniach od 20 – 21 października 2016 r. Katedra Finansów i Prawa Finansowego, jako jeden z partnerów sieci naukowej KULTAX, była organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej:

 

Finansowanie i opodatkowanie rolnictwa. Potrzeba i kierunki zmian

 

 

 

 

 

Katedra Finansów i Prawa Finansowego od wielu lat współpracuje z różnymi krajowymi ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania w zakresie prawa finansowego i podatkowego w szczególności: Katedra Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku,  Katedra Materialnego Prawa Podatkowego i Katedra Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zakład Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Finansów Publicznych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Katedra Prawa Finansów Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

Pracownicy Katedry byli wykonawcami grantów naukowych w innych ośrodkach uniwersyteckich  (m.in. UMCS w Lublinie oraz Uniwersytet w Białymstoku). Pełnili również funkcje eksperckie przygotowując opinie prawne na temat zmian wprowadzanych w przepisach prawa finansowego dla Biura Analiz Sejmowych.

 

 

Działalność naukowa i organizacyjna Katedry obejmuje także organizowanie i współorganizowanie licznych konferencji naukowych. Dotychczas współorganizatorami konferencji były różne ośrodki naukowe, organy podatkowe, Wojewódzki Sąd Administracyjnym w Lublinie oraz doradcy podatkowi. 

 

Wśród sympozjów naukowych wskazać należy m.in:

- I Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: Kierunki zmian w polskim systemie podatkowym, w dniach 31 maja-1 czerwca 2002 w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, współorganizacja z Zakładem Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS,

- II Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: Polski system podatkowy - założenia a praktyka, w dniach 3 - 4 października 2003 w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, współorganizacja z Zakładem Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS

- III Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: Racjonalizacja wydatków publicznych - aspekty prawne i ekonomiczne w dniach 3 - 5 maja 2005 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, współorganizacja z Zakładem Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS,

- IV Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Główne uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych. Aspekty prawne i ekonomiczne, w dniach 3-5 czerwca 2007 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, współorganizacja z Zakładem Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS i Katedrą Prawa Finansowego Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie

- Ogólnopolską Konferencję Podatkową pt. Ordynacja podatkowa - teoria i praktyka w dniach 21 - 22 czerwca 2007 r. w Nałęczowie, współorganizacja z Lubelską Izbą Skarbową

- Sympozjum podatkowe pt. Problemy i kontrowersje związane z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych zorganizowane w dniu 14 kwietnia 2008 r. w Lublinie,

- V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju, w dniach 5-7 maja 2008 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, współorganizacja z Zakładem Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS i Katedrą Prawa Finansowego Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie,

- VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu oraz długu publicznego, w dniach 10 - 12 kwietnia 2011 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, współorganizacja z Zakładem Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS i Kolegium Prawa Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie,

- Konferencja naukowa pt.:  Preferencje podatkowe zorganizowana w dniu 20 lutego 2013 r. w Lublinie,

- Ogólnopolska Konferencja Naukowa w  dniach 27-28 maja 2013 r. w Baranowie Sandomierskim w Zespole Zamkowo-Pałacowym  pt. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym, współorganziacja z z WSA w Lublinie, Urzędem Skarbowym w Łęcznej, Powiatem Łęczyńskim oraz Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie,

-  Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce pt. Preferencje i sankcje w prawie podatkowym w dniach 19-20 maja 2014 r. Konferencja miała miejsce w Lublinie. Współoragnizatorami konferencji byli: Wyższa Szkoła Biznesu im. Bp Jana Chrapka w Radomiu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, WSA w Lublinie, Urząd Skarbowy w Łęcznej oraz Powiat Łęczyński,

- Międzynarodowa konferencja podatkowa zatytułowana: Central and Eastern Europe tax experiences and problems in the context of European integration”. Konferencja odbyła się w dniach 19 – 20 listopada 2015 r. Miejscem obrad był Hotel Mercure w Lublinie. Organizatorami sympozjum byli pracownicy Katedry Finansów i Prawa Finansowego WPPKiA KUL oraz przedstawiciele doktryny prawa podatkowego z takich ośrodków naukowych jak: Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Czechy), Uniwersytet w Debreczynie (Węgry), Uniwersytet w Trnawie (Słowacja), Uniwersytet Bebeş-Bolyai w Kluż –Napoka (Rumunia), Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja), Uniwersytet w Mostarze (Bośnia i Hercegowina), Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa).

 

 

           

 

Autor: Monika Münnich
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2023, godz. 13:43 - Adam Jankowski