Sukces Naszej Seminarzystki!

Serdecznie gratulujemy Pani Karolinie Barasińskiej, studentce 4 roku prawa, nagrody III stopnia w konkursie zorganizowanym przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego, Fundację Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Kancelarię Crido.

Konkurs składał się z II etapów:
I- napisanie glosy do wybranego wyroku  NSA, WSA, TK albo TSUE w sprawach podatkowych zapadłego w latach 2021 - 2022. 
II- do którego jury zakwalifikowało tylko 25 najlepszych prac, które prezentowane były podczas ogólnopolskiej konferencji na Uniwersytecie Łódzkim

Podczas  XXV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dla studentów „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych” w dniu 13 grudnia 2022 r. w Łodzi, Pani Karolina zaprezentowała przygotowaną przez siebie Glosę do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrok z dnia 1 czerwca 2022 r. sygn. III FSK 4958/ 21

Uzyskane nagrody w konkursie miały charakter pieniężny, książkowy oraz wiązały się z zaproszeniem na praktyki ufundowane przez Kancelarię Crido.

Gratulujemy! 

 

 

 

 

 

 

Ponownie Nasz Seminarzysta wygrywa konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego!

Miło nam poinformować, że Pan mgr Michał Kuśmirski absolwent prawa i seminarzysta naszej Katedry uzyskał I nagrodę w IX edycji Konkursu Na Najlepszą Pracę Magisterską z Zakresu Prawa Podatkowego "Podatki są proste jak drut". Konkurs jest organizowany przez Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wręczenie nagród odbyło się na gali w dniu  10 maja 2022 r. w Filharmonii Narodowej. Praca magisterska pt. Instrumenty ochrony praw podatnika w ogólnym prawie podatkowym  została obroniona 2 lipca 2021 r. Promotorem pracy była dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof KUL. 

Panu Michałowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, w szczególności naukowych w Szkole Doktorskiej KUL!

 

Sukces Naszego Seminarzysty!

 

Mamy przyjemność poinformować, że w ścisłym finale czwartej edycji konkursu „MDDP & OSF Tax Everest. Akademickie Mistrzostwa Polski w pisaniu prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego”,

który wspólnie organizuje Ośrodek Studiów Fiskalnych, Katedra Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i MDDP we współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer znalazł się Pan Michał Kuśmirski.Temat pracy: Instrumenty praw podatnika w ogólnym prawie podatkowym - promotor dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL.

 

Finał IV edycji konkursu TAX EVEREST odbył się 4 marca br. podczas TORUŃSKIEGO PRZEGLĄDU ORZECZNICTWA PODATKOWEGO – jednej z najważniejszych konferencji poświęconych orzecznictwu w sprawach podatkowych organizowanej przez Ośrodek Studiów Fiskalnych i Katedrę Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

Praca Pana Mgr Rafała Łomży - seminarzysty - absolwenta Naszej Katedry - kolejny raz zdobywa najwyższe laury!!!

 

Tym razem, nasz Absolwent pan mgr Rafał Łomża, seminarzysta seminarium z prawa finansowego prowadzonego przez p. dra hab. Pawła Smolenia, prof. KUL oraz p. dr hab. Beatę Kucię-Guściorę, prof. KUL zdobył

I miejsce w ogólnopolskim konkursie  na najlepszą pracę magisterską. Temat pracy Pana Rafała Łomży to "Miejsce świadczenia usług w podatku od towarów i usług". Promotorem pracy był prof dr hab Paweł Smoleń.

Podczas Gali Laureatów i Nagrodzonych która odbyła się 14 października 2021 roku w Warszawie zostały rozstrzygnięte dwie edycje konkursu tj. VII i VIII Ogólnopolskiego Konkursu "Podatki są proste jak drut" Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Gratulujemy Zwycięscy!

 

 

Zachęcamy wszystkich seminarzystów wytężonego wysiłku seminaryjnego i brania udziału w konkursie, który kierowany jest do absolwentów uczelni szkół wyższych z całej Polski.

 

 

 

Sukces Pana mgr Rafała Łomży - magistranta w Naszej Katedrze!

 

Miło nam poinformować, że seminarzysta Katedry Finansów i Prawa Finansowego Pan Mgr Rafał Łomża, który w czerwcu 2020 r. obronił pracę magisterską pt.  Miejsce świadczenia usług w podatku od towarów i usług napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Smolenia oraz dr hab. Beaty Kuci-Guściory, prof KUL został zakwalifikowany do finału prestiżowego ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego TAX EVEREST - AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W PISANIU PRAC MAGISTERSKICH Z ZAKRESU PRAWA PODATKOWEGO.

 

 

Konkurs Tax Everest jest organizowany wspólnie przez MDDP, jedną z czołowych polskich firm doradztwa podatkowego, Ośrodek Studiów Fiskalnych oraz Katedrę Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Celem  konkursu jest wyróżnienie najlepszych autorów prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego. Jednym z niezbędnych warunków udziału w konkursie jest uzyskanie oceny bardzo dobrej z pracy magisterskiej. 
 
Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie prace uczestników oceniane są przez ekspertów prawa podatkowego ze środowisk branżowych oraz uniwersyteckich. Do etapu II (ścisły finał) przechodzą uczestnicy, których prace zostały ocenione najwyżej. 
 
 
Panu Rafałowi serdecznie gratulujemy!
 
Wszystkich obecnych i przyszłych seminarzystów zachęcamy do podjęcia wysiłków do jak najlepszego przygotowania Waszych prac magisterskich i wzięcia udziału w konkursie w przyszłości. 
 

 

 

Sukces Naszych Seminarzystów w Ogólnopolskim konkursie Studentów na najlepszą glosę do wyroku NSA, WSA, TK, albo TSUE w sprawach podatkowych zapadłego w latach 2019 – 2020”

            Dnia 15 grudnia 2020 roku w ramach organizowanego przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi oraz spółkę CRIDO „Konkursu dla studentów na najlepszą glosę do wyroku NSA, WSA, TK albo TSUE w sprawach podatkowych zapadłego w latach 2019 – 2020” odbyła się XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla Studentów pod hasłem: „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych”. Podczas konferencji studenci prezentowali przesłane wcześniej prace.

W Konferencji i konkursie wzięło udział także trzech studentów V roku Prawa - seminarzystów seminarium z prawa finansowego prowadzonego przez dr hab.  Beatę Kucię- Guściorę, prof. Kul: Tomasz Stachurski, Konrad Stadnik oraz Michał Kuśmirski. Wszyscy odnieśli sukces!

Miło nam poinformować, że II miejsce w konkursie zajął Pan Tomasz Stachurski za glosę do wyroku WSA w Gdańsku z 3.11.2020 r., sygn. akt I SA/Gd 316/20, dotyczącą oceny dokonanej przez Sąd wykładni klauzuli generalnej interesu publicznego oraz kwestii związanych z międzynarodowym prawem podatkowym.

Natomiast wyróżnienie w konkursie uzyskali Konrad Stadnik, który glosował wyrok TSUE związany z pytaniem prejudycjalnym postawione przez NSA, dotyczącym wykładni art. 90 dyrektywy 2006/112, a także Michał Kuśmirski, który zajął się stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącym czasu trwania kontroli podatkowej.

Laureaci Konkursu otrzymali nagrody pieniężne, książkowe oraz zaproszenia do odbycia stażu w spółce CRIDO. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

 

 

8 grudnia 2015 roku odbyła się XVIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych”, organizowana przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi we współpracy z firmą Crido Taxand. Uczestnicy konferencji zaprezentowali referaty (glosy do wyroków NSA, WSA, TK albo TSUE zapadłych w latach 2014-2015) oceniane w ramach konkursu na najlepsze opracowanie z zakresu prawa podatkowego. W konkursie tym nagrodę III kategorii oraz wyróżnienie w postaci praktyk w Dziale Podatkowym w Crido Taxand zdobyła Joanna Marczuk (studentka II roku II stopnia MISHuS KUL) za przedstawienie glosy do uchwały NSA z dnia 7 lipca 2014 r., II FPS 1/14.

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Beata Kucia-Guściora
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2022, godz. 09:34 - Beata Kucia-Guściora