Szanowni Państwo, 

miło nam poinformować, że staraniem Katedry Finansów i Prawa Finansowego w programie studiów Administracja II stopnia utworzona została specjalizacja "Doradztwo podatkowe".

Jest ona ściśle związana z podpisaną pomiędzy KUL a Komisją Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego umową o współpracy określającą realizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Administracja, specjalność Doradztwo podatkowe oraz programy kształcenia obejmujące zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego.

 

Zgodnie z ww umową absolwenci kierunku Administracja, studia II st., specjalność: Doradztwo podatkowe są zwolnieni z części  pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. 

Zachęcamy do zainteresowania się tym kierunkiem wszystkich studentów wiążących swoją ścieżkę zawodową z doradztwem podatkowym.

Bliższych informacji udziela dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof KUL

Autor: Beata Kucia-Guściora
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2021, godz. 13:41 - Beata Kucia-Guściora