Katedra Prawa Karnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

oraz

Zakład Prawa Karnego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej

 

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową

 

Jubileusz 80 lat Kodeksu karnego z 1932 roku

 

24 maja 2012 r.,

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Collegium Iuridicum (ul. Spokojna 1), s. 102

 

patronat honorowy:

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie

 

 

 

PROGRAM

 

9.30 – Powitanie i otwarcie konferencji – Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak

Słowo wstępne – Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Wystąpienie adw. Piotra Sendeckiego, Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie

 

Część I (Przewodniczy - Prof. dr hab. Krzysztof Wiak, KUL)

 

9.40 – Prof. dr hab. Andrzej Zoll (UJ) – Aksjologia Kodeksu karnego z 1932 r.

10.10 – Prof. dr hab. Tadeusz Bojarski (UMCS) – Konstrukcja Kodeksu karnego z 1932 r. i jego przepisów

10.40 – Prof. dr hab. Barbara Kunicka-Michalska (PAN) – Zasada nullum crimen sine lege anteriori w Kodeksie karnym z 1932 r.

11.10 – Prof. dr hab. Lech Paprzycki (ALK) - System środków zabezpieczających w ujęciu Kodeksu karnego z 1932 r. – koncepcja i rzeczywistość

11.40 -Dr Małgorzata Gałązka (KUL) – Zasady subiektywizmu i indywidualizacji odpowiedzialności karnej w Kodeksie karnym z 1932 r.

12.00 – Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak (KPSW) – Nieletni w Kodeksie karnym z 1932 r.

12.30 – Prof. dr hab. Mirosława Melezini (UwB) - System kar zasadniczych i dodatkowych w Kodeksie karnym z 1932 r.

 

Przerwa obiadowa

 

Część II (Przewodniczy – Dr Igor Zgoliński, KPSW)

 

14.00 – Prof. dr hab. Jarosław Majewski (UKSW) – Spory Profesora J. Makarewicza z SN na tle rozwiązań Kodeksu karnego z 1932 r.

14.30 – Prof. dr hab. Grażyna Szczygieł (UwB) – Nadzwyczajny wymiar kary na tle przepisów Kodeksu karnego z 1932 r.

15.00 – Dr Radosław Hałas (KUL) - Kara śmierci w Kodeksie karnym z 1932 r.

15.20 – Dr Sławomir Hypś (KUL) - Środki probacyjne w Kodeksie karnym z 1932 r.

15.40 – Prof. dr hab. Krzysztof Wiak (KUL) - Przestępstwa przeciwko życiu w Kodeksie karnym z 1932 r.

16.00 – Dr Damian Szeleszczuk (KUL) - Zbrodnie stanu według Kodeksu karnego z 1932 r.

16.20 – Dr Igor Zgoliński (KPSW) - Przestępstwa gospodarcze w Kodeksie karnym z 1932 r.

16.40 – Podsumowanie – Prof. dr hab. Krzysztof Wiak

 

 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2012, godz. 01:13 - Radosław Hałas