KATEDRA PRAWA KARNEGO KUL

STOWARZYSZENIE NAUKOWE PRAWA KARNEGO IM. PROFESORA JULIUSZA MAKAREWICZA

 

zorganizowały w dniu 1 marca 2010 r. prezentację polskiego tłumaczenia dzieła Profesora Juliusza Makarewicza Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe

 

Sesji, która odbyła się w sali C 1031, przewodniczyła Prof. dr hab. Barbara Kunicka-Michalska.

 

 10.00 Otwarcie sesji i powitanie uczestników – Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak, Kierownik Katedry Prawa Karnego KUL

 10.10 Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – JM Ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka

 10.20 Słowo Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego

 

 10.30 Prof. dr hab. Genowefa Rejman (UW): Filozofia prawa i filozofia prawa karnego

 11.00 Prof. dr hab. Andrzej Zoll (UJ): To co niemoralne i karygodne

 11.30 Dr M. Gałązka, Dr Radosław G. Hałas, Mgr Sławomir Hypś (KUL): Rozwój przestępstwa

 11.50 Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak (KUL): Rozwój kary

 12.20 Dr Damian Szeleszczuk, Dr Krzysztof Wiak (KUL): Rozwój międzynarodowej ochrony dóbr prawnych

 12.40 Prof. dr hab. Lech Gardocki (UW): Rozwój winy

 

 13.10 Prof. dr hab. Barbara Kunicka-Michalska (PAN): Podsumowanie

 13.20 Zamknięcie sesji – Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak, Kierownik Katedry Prawa Karnego KUL

 

RH

 

Galeria zdjęć

Autor: Radosław Hałas
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2012, godz. 09:06 - Radosław Hałas