Kul_5mini.jpg

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Religion in floating territories

Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

23-24 października 2014 r.

 

Les religions dans des territoires mouvants

Lublin, Pologne, 23-24 octobre 2014

PROGRAM (w j. francuskim)

 

 

Religion in floating territories

Lublin, Poland, 23-24 October, 2014

PROGRAM (w j. angielskim)

 

 

 Organizatorzy: EUREL oraz Katedra Prawa Wyznaniowego KUL

 

Plakat z programem konferencji 

 

 

Do pobrania: PROGRAM"Religion in floating territories".pdf

 

Projekt EUREL (Sociological and legal data on religions in Europe) jest kierowany przez DRES (Droit, Religion, Entréprise et Société), we współpracy z CNRS (Centre national de la recherche scientifique) i Uniwersytetem Roberta Schumana w Strasburgu. Skupia specjalistów prawa, nauk politycznych i socjologii religii. Istotą projektu jest prowadzenie studiów porównawczych na poziomie europejskim w zakresie statusu prawnego i instytucjonalnego oraz kulturowego religii. Projekt EUREL ma na celu zapewnienie - poprzez stronę internetową www.eurel.info - aktualnych informacji na temat społecznego i prawnego statusu religii w Europie z perspektywy interdyscyplinarnej. Strona jest skierowana do międzynarodowej społeczności naukowej, władz publicznych i sił politycznych. Wszystkie informacje znajdujące się na stronie są weryfikowane przez korespondentów - specjalistów prawa i nauk socjologicznych z poszczególnych państw europejskich.

Od 2009 roku polskimi korespondentami projektu EUREL są pracownicy Katedry Prawa Wyznaniowego: ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL i dr Michał Zawiślak. Umowa o współpracy naukowej między DRES (Droit, Religion, Entréprise et Société, UMR 7354 CNRS / Uniwersytet w Strasburgu, 5 Allee General Rouvillois, 67083 STRASBOURG Cedex/France, reprezentowanym przez dyrektora, prof. Michel’a Deneken) a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, (reprezentowanym przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju, o. prof. dr. hab. Andrzeja Derdziuka), podpisana została 1 listopada 2013 r. (nr umowy: UWPPKIA/2013/11/4). 

 

GALERIA ZDJĘĆ z KONFERENCJI

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2015, godz. 09:28 - Marta Ordon