Seminarium magisterskie sztuka dawna

 

hs_ii.12_warsztaty_kuratorskie

 

hs_ii.13_warsztaty_muzealne

 

hs_ii.14_objazd_zabytkoznawczy_pomorze

 

hs_ii.15_semantyka_architektury

 

hs_ii.16_wielokulturowosc_regionu

 

hs_ii.17_rzym_w_sredniowieczu

 

hs_ii.1_dzieje_mysli_o_sztuce_i_doktryn_artystycznych

 

hs_ii.1_rok_ii_edukacja_muzealna_-_konwersatorium

 

hs_ii.2__rok_ii_z_dziejow_popularyzacji_sztuki_w_dziewietnastowiecznym_lublinie_-_wyklad_monograficzny

 

hs_ii.2_kultura_artystyczna_lublina

 

hs_ii.3_metodologia_historii_sztuki

 

hs_ii.3_rok_ii_sztuka_a_nowe_media_-_wyklad_cwiczenia

 

hs_ii.4__rok_ii_swietlista_katecheza._programy_ikonograficzne_zespolow_witrazy_koscielnych_-_wyklad_monograficzny

 

hs_ii.4_krytyka_artystyczna

 

hs_ii.5__rok_ii_objazd_zabytkoznawczy_-_slask_-_zajecia_terenowe

 

hs_ii.5_recepcja_sztuki_w_kulturze

 

hs_ii.6_rok_ii_tradycje_ikonograficzne_w_sztuce_europejskiej_-_wyklad_i_cwiczenia_1

 

hs_ii.6_rzezba_polska_xix_i_xx_wieku

 

hs_ii.7_gniew_bozy_-_ikonografia_w_sztuce_europejskiej

 

hs_ii.7_rok_ii_antropologiczne_konteksty_sztuki._wybrane_zagadnienia_-_konwersatorium

 

hs_ii.8__rok_ii_seminarium_mgr_sztuka_nowoczesna_praktyka_-_teoria_-_powiazania_artystyczne

 

hs_ii.8_wspolczesna_kultura_wizualna

 

hs_ii.9_fundacja_artystyczne_polskich_rodow_magnackich_w_xvii-xviii_wieku

 

hs_ii.9_rok_ii_seminarium_mgr_antropologiczne_konteksty_w_badaniach_dziel_sztuki_sredniowiecznej

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2019, godz. 13:13 - Marta Łukasik