Information about the Editorial Board and the Scientific Council

 

 ARTYKUŁY

Czy wartość życia wzrasta wobec bliskiej śmierci? (Streszcz.) 22

Does the Value of Life Increase Near Its End? (Sum.) 22

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-1

 

METAFIZYKA

Tomasz z Akwinu i Duns Szkot o przygodności, wolności i indywidualności (Streszcz.) 35

Thomas Aquinas and Duns Scotus on Contingency, Free­dom and Individuation (Sum.) 36

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.65.4-2

Kontyngencja, wolność, indywidualność — Jan Duns Szkot a tradycja arystotelesowska (Streszcz.) 59

Contingency, Free Will and Individuality: John Duns Scotus and the Aristotelian Tradition (Sum.) 59

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-3

Trudności analizy faktu istnienia (Streszcz.) 91

Troubles with an Analysis of Facts of Existence (Sum.) 91

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-4

Jeszcze o istnieniu — próba rekapitulacji (Streszcz.) 113

On Existence Again. An Attempt at a Recapitulation 114

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-5

Światy możliwe i inne przedmioty nieistniejące (Streszcz.) 136

Possible Worlds and Other Nonexistent Objects (Sum.) 136

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-6

 

FILOZOFIA RELIGII

Wolna wola i idea Sądu Ostatecznego (Streszcz.) 149

Free Will and the Idea of the Last Judgement (Sum.) 149

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-7

Między algorytmem prawa a religią totalną na podstawie powieści Iana McEwana W imię dziecka (Streszcz.) 174

Between the Algorithm of Law and Total Religion: Ian McEwan’s The Children Act 175

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-8

  • Maksymilian Roszyk, Problem jedności Tołstojowskiej koncepcji religii  177

Problem jedności Tołstojowskiej koncepcji religii  (Streszcz.) 198

Should the Model of the Universe be Structurally Stable? (Sum.) 198

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-9

Michel Houellebecq — ostatni egzystencjalista? (Streszcz.) 223

Michel Houellebecq — the Last Existentialist? 224

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-10

Debata Dummett–Lash i bezpośredniość Objawienia (Streszcz.) 249

The Dummett–Lash Debate and Unmediated Revela­tion (Sum.) 250

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-11

Jak dwoje staje się jednym? Pojęcie tożsamości u Pawła Flo­renskiego (Streszcz.) 269

How Two Become One? Pavel Florensky’s Concept of Identity 269

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-12

Krytyka pewnej postaci współczesnego deizmu jako projektu nowej religii w zglobalizowanym świecie. Na marginesie książki Roberta Corfe’a Deism and Social Ethics (Streszcz.) 291

Criticism of a Certain Form of Contemporary Deism as a New Religion Project in a Globalized World: Considerations around the Robert Corfe’s Book Deism and Social Ethics (Sum.) 292

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-13

Sekularyzm polityczny a spór o przekonania sumienia (Streszcz.) 323

Political Secularism and the Debate about the Status of Con­scientious Convictions 323

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-14

 

TŁUMACZENIA

Filozofia jako dyscyplina humanistyczna (Streszcz.) 349

, Philosophy as a Humanistic Discipline (Sum.) 349

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-15

Jefte w tarapatach: Moralne dylematy a teizm (Streszcz.) 381

Jephthah’s Plight: Moral Dilemmas and Theism (Sum.) 381

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-16

 

 

Contents 383

Spis treści 385

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2018, godz. 09:24 - Anna Karczewska