Drodzy Państwo!

 

 

1. Pierwsze zajęcia będą dotyczyć tego, czym jest sprawa gospodarcza w świetle ustawy z 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych. W związku z tym proszę o zaopatrzenie się w tekst tejże ustawy oraz zapoznanie się i posiadanie na zajęciach wskazanych poniżej materiałów, dostępnych do pobrania po kliknięciu na nie: 

 

uchwala_SN_z_16.12.2008

uchwala_SN_11.05.2005

uchwala_SN_26.02.2015

wyrok_SA_w_Szczecinie_z_9.10.2008

 

Lektura dla chętnych: T. Szczurowski pojecie_sprawy_gospodarczej... MoP 2012 nr 19.

 

 

2. Na drugie zajęcia, które odbędą się 27 marca 2017 r. proszę powtórzyć sobie ogólne informacje dotyczące spółki jawnej w zakresie: zakazu konkurencji, pozbawienia prawa reprezentacji i rozwiązania spółki przez sąd.

 

Proszę także zapoznać się i posiadać na zajęciach orzeczenia dostępne po kliknięciu na sygnaturę:

 

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2013 r.i_aca_157_13

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13 lutego 2014 r. i_aca_752_13

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23 stycznia 2013 r.i_aca_1300_12

- wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2013 r. iv_csk_332_12

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 8 lipca 2015 r. i_aca381_15

- wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2016 r. ii_csk_781_15

 

 

3. Na trzecie zajęcia, które odbędą się 10 kwietnia 2017 r.  proszę o powtórzenie informacji na temat odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej oraz ich charakterystyki. 

 

Proszę także zapoznać się i posiadać na zajęciach orzeczenia dostępne po kliknięciu na sygnaturę:

 

- wyrok Sądu Najwyższego z 24 lipca 2014 r. ii_csk_627.13

- uchwała Sądu Najwyższego z 12 grudnia 2012 r.iii_czp_83.12

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 22 października 2014 r. i_aca_375.14

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 16 kwietnia 2014 r. i_aca_1157.13

- wyrok Sądu Najwyższego z 4 marca 2016 r.i_csk_68.15

 

 

4. Na czwarte zajęcia, które odbędą się 24 kwietnia 2017 r. proszę zapoznać się ze sposobami zaskarżania uchwał spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Lista orzeczeń do opracowania i posiadania na zajęciach jest dostępna do pobrania po kliknięciu na sygnaturę:  

 

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie iaca1630.13

- wyrok Sądu najwyższego iicsk_126.16

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie iaca49.16

- wyrok Sądu Najwyższego ivcsk_7.14

- uchwała Sądu Najwyższego iii_czp13.13

 

 

5. Na piąte zajęcia, które odbędą się 8 maja 2017 r. proszę powtórzyć sobie informacje nt. możliwości wyłączenia wspólnika i rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Lista orzeczeń do opracowania i posiadania na zajęciach jest dostępna do pobrania po kliknięciu na sygnaturę:

 

- wyrok Sądu Najwyższego ii_csk_781_15

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie i_aca48_15

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańskui_aca_830_14

- wyrok Sadu Apelacyjnego w Białymstoku i_aca519_14

 

 

6. Na szóste zajęcia, które odbędą się 29 maja 2017 r.  należy przypomnieć sobie wymogi formalne pism w postępowaniu cywilnym oraz szczególne wymogi formalne pozwu. Stan faktyczny stanowiący podstawę do przygotowania pisma zostanie przedstawiony na zajęciach.

 

Poza Kodeksem spółek handlowych na tych zajęciach należy posiadać także aktualne przepisy ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 

 

5 czerwca 2017 r. odbędzie się zaliczenie zajęć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Piotr Kędzierski
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2017, godz. 20:52 - Adrian Dziekan