Stopka redakcyjna

 

ARTYKUŁY

Kilka uwag na temat filozofii miłości w ujęciu Dietricha von Hildebranda i Karola Wojtyły (Streszcz.) 12

General Characteristics of Idea according to Malebranche (Sum.) 33

Rev. Prof. Marian Kurdziałek – Promoter of the Notion of Boethian Neoplatonism (Sum.) 51

David de Dinanto redivivus. The Importance of Rev. Prof. Marian Kurdziałek’s Research on David of Dinant in the Context of European Medieval Studies (Sum.) 70

The Critical Edition of David of Dinant’s Literary Work by Rev. Prof. Marian Kurdziaek (Sum.) 86

 

CYMELIA

Some Medieval Pre-Thomist Conceptions of the Relationship Obtaining between Philosophy and Theology: The Case Study of Saint Augustine’s Thought (Sum.) 126

 

RECENZJE

 

SPRAWOZDANIA

 

Contents 139

Spis treści 141

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2014, godz. 17:24 - Anna Starościc