Stopka redakcyjna

 

 ARTYKUŁY

Czy wartość życia wzrasta wobec bliskiej śmierci? (Streszcz.) 22

Does the Value of Life Increase Near Its End? (Sum.) 22

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-1

 

METAFIZYKA

Tomasz z Akwinu i Duns Szkot o przygodności, wolności i indywidualności (Streszcz.) 35

Thomas Aquinas and Duns Scotus on Contingency, Free­dom and Individuation (Sum.) 36

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.65.4-2

 

Kontyngencja, wolność, indywidualność — Jan Duns Szkot a tradycja arystotelesowska (Streszcz.) 59

Contingency, Free Will and Individuality: John Duns Scotus and the Aristotelian Tradition (Sum.) 59

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-3

 

Trudności analizy faktu istnienia (Streszcz.) 91

Troubles with an Analysis of Facts of Existence (Sum.) 91

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-4

 

Jeszcze o istnieniu — próba rekapitulacji (Streszcz.) 113

On Existence Again. An Attempt at a Recapitulation 114

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-5

Światy możliwe i inne przedmioty nieistniejące (Streszcz.) 136

Possible Worlds and Other Nonexistent Objects (Sum.) 136

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-6

 

 

FILOZOFIA RELIGII

Wolna wola i idea Sądu Ostatecznego (Streszcz.) 149

Free Will and the Idea of the Last Judgement (Sum.) 149

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-7

 

Między algorytmem prawa a religią totalną na podstawie powieści Iana McEwana W imię dziecka (Streszcz.) 174

Between the Algorithm of Law and Total Religion: Ian McEwan’s The Children Act 175

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-8

 

Problem jedności Tołstojowskiej koncepcji religii  (Streszcz.) 198

Should the Model of the Universe be Structurally Stable? (Sum.) 198

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-9

Michel Houellebecq — ostatni egzystencjalista? (Streszcz.) 223

Michel Houellebecq — the Last Existentialist? 224

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-10

 

Debata Dummett–Lash i bezpośredniość Objawienia (Streszcz.) 249

The Dummett–Lash Debate and Unmediated Revela­tion (Sum.) 250

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-11

 

Jak dwoje staje się jednym? Pojęcie tożsamości u Pawła Flo­renskiego (Streszcz.) 269

How Two Become One? Pavel Florensky’s Concept of Identity 269

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-12

 

Krytyka pewnej postaci współczesnego deizmu jako projektu nowej religii w zglobalizowanym świecie. Na marginesie książki Roberta Corfe’a Deism and Social Ethics (Streszcz.) 291

Criticism of a Certain Form of Contemporary Deism as a New Religion Project in a Globalized World: Considerations around the Robert Corfe’s Book Deism and Social Ethics (Sum.) 292

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-13

 

Sekularyzm polityczny a spór o przekonania sumienia (Streszcz.) 323

Political Secularism and the Debate about the Status of Con­scientious Convictions 323

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-14

 

TŁUMACZENIA

Filozofia jako dyscyplina humanistyczna (Streszcz.) 349

Philosophy as a Humanistic Discipline (Sum.) 349

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-15

 

Jefte w tarapatach: Moralne dylematy a teizm (Streszcz.) 381

Jephthah’s Plight: Moral Dilemmas and Theism (Sum.) 381

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-16

 

 

 

Contents 383

Spis treści 385

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2017, godz. 13:58 - Andrzej Zykubek