Informacje dla studentów - doktorantów

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tezy na egzamin doktorski z Postępowania karnego:

  1. Tryby ścigania w procesie karnym a tryby postępowania;
  2. Przesłanki procesowe i konsekwencje ich zaistnienia na poszczególnych etapach procesu karnego;
  3. Postępowanie przygotowawcze (organy postępowania przygotowawczego, formy postępowania przygotowawczego, przedstawienie zarzutów, czynności postępowania przygotowawczego);
  4. Postępowanie sądowe (etapy postępowania sądowego, strony postępowania sądowego, przebieg rozprawy, wyrokowanie; realizowanie prawa do obrony w postępowaniu sądowym);
  5. Postępowanie odwoławcze, kasacyje i wznowieniowe (względne i bezwzględne przyczyny odwoławcze; orzekanie poza granicami skargi odwoławczej, przesłanki kasacji, podstawy złożenia wniosku o wznowienie postępowania.

~ Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL ~

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2019, godz. 17:28 - Marek Smarzewski