Współpraca międzynarodowa

 

Od września 2007 r. do czerwca 2010 r. dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL brała udział w międzynarodowym projekcie badawczym „Effective defence rights in the EU and access to justice: investigating and promoting best practice”. Projekt był finansowany przez Unię Europejską i Open Society Institute a realizowany przez University of Maastricht, JUSTICE, University of West England, Open Society Institute and Justice Initiative. Koordynatorem projektu była prof. Taru Spronken. Udział dr M. Wąsek-Wiaderek w projekcie polegał na przygotowaniu recenzji raportu krajowego, opracowanego przez dr Dorris de Vocht z Uniwersytetu w Maastricht. Efekty badań prowadzonych w ramach projektu zostały opublikowane w książce „Effective Criminal Defence in Europe” (red. Ed Cape, Zaza Namoradze, Roger Smith, Taru Spronken, Intersentia 2010).

 

Od grudnia 2011 r. do września 2012 r. dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL uczestniczyła w międzynarodowym projekcie badawczym „Comparative study on legal standing (locus standi) before the EU and Member States’ Courts”, finansowanym przez Parlament Europejski a realizowanym przez Uniwersytet w Maastricht (Holandia). Koordynatorem projektu była dr Mariolina Eliantonio. Udział dr M. Wąsek-Wiaderek w projekcie polegał na przygotowaniu raportu krajowego na temat statusu pokrzywdzonego w polskim procesie karnym.

 

W okresie od dnia 1 września 2010 r. do dnia 31 stycznia 2011 r. dr Marek Smarzewski przebywał na stypendium naukowym na Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie. Pobyt został poświęcony badaniom nad problematyką biernego podmiotu przestępstwa we włoskim prawie karnym, zarówno z punktu widzenia prawa karnego materialnego, jak i procesowego. Główny efekt prowadzonych badań stanowiła rozprawa doktorska, opublikowana następnie w formie monografii pt. "Podmiot bierny przestępstwa na tle włoskiego prawa karnego" (Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2013, ss. 236).

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2015, godz. 19:49 - Marek Smarzewski