OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA - "PROCES KARNY W DOBIE PANDEMII" ZORGANIZOWANA W DNIU 4 STYCZNIA 2021 PRZEZ KATEDRĘ POSTĘPOWANIA KARNEGO

 

W dniu 4 stycznia 2021 r., za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, odbyła się ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa „Proces karny w dobie pandemii”, zorganizowana przez Katedrę Postępowania Karnego KUL.

 

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele 14-stu ośrodków akademickich oraz badawczych, w tym m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

 

Podczas konferencji miała miejsce nie tylko debata o charakterze akademickim, teoretycznym, ale także zwrócono uwagę na wiele kwestii praktycznych, co było możliwe z uwagi na udział praktyków, m.in. adwokatów, radcy prawnego i aplikantów tych zawodów, asesora sądu rejonowego czy biegłych sądowych.

 

Konferencja została podzielona na 5 paneli tematycznych, które dot. kolejno: środków zapobiegawczych, kwestii dowodowych, problemów z zakresu prawa karnego materialnego i wykonawczego, postępowania przed sądem I instancji oraz aspektów konstytucyjnych i międzynarodowych, przy czym wszystkie te zagadnienia skupiały się na aktualnych problemach teorii i praktyki związanych z pandemią COVID-19.

 

Wygłoszone referaty zawierały wyczerpującą, biorąc pod uwagę zakreślone ramy czasowe wystąpień, i trafną analizę podejmowanych przez referentów problemów i zagadnień prawnych, a jednocześnie stanowiły przyczynek do dyskusji, która miała miejsce po każdym z paneli.

 

Wydarzenie spełniło zakładaną przez organizatorów rolę, stało się bowiem miejscem do naukowej debaty w przedmiocie aktualnych problemów teorii i praktyki procesu karnego, a jednocześnie urzeczywistniało możliwość podjęcia tej debaty przez młodych naukowców – przede wszystkim studentów i doktorantów.

 

Dziękując wszystkim prelegentom, osobom biorącym udział w dyskusji oraz słuchaczom, już w tym miejscu uprzejmie zapraszamy na wszystkie wydarzenia naukowe organizowane przez Katedrę Postępowania Karnego KUL w przyszłości.

W załączeniu przedstawiamy harmonogram konferencji.

 

PROGRAM KONFERENCJI

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2021, godz. 22:16 - Marek Smarzewski