KONFERENCJA NAUKOWA - "PROCES KARNY W DOBIE PANDEMII"

 

Katedra Postępowania Karnego KUL ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. „Proces karny w dobie pandemii”.

 

Konferencja zaplanowana jest na dzień 4 stycznia 2021 r. od godziny 9:00. Odbędzie się on-line, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Osoby nieposiadające konta w ramach ww. platformy również mogą brać udział w konferencji, otrzymają one drogą mailową link do spotkania, w ramach którego będą miały miejsce referaty i dyskusja.

 

Temat konferencji zakreślony został szeroko i obejmuje wszelkie zagadnienia dotyczące teorii i praktyki procesu karnego, związane z jego bieżącym funkcjonowaniem. Przykładowe obszary zagadnień, które mogłyby stać się przedmiotem referatu to:

  • praktyczne problemy funkcjonowania procesu karnego w dobie pandemii COVID-19,
  • nowelizacje k.p.k. wynikające ze specustawy COVID-19,
  • praktyka stosowania przepisów wprowadzonych do k.p.k. ustawą nowelizującą z dnia 19 lipca 2019 r.,
  • ilościowa i jakościowa analiza stosowania środków zapobiegawczych, w szczególności tymczasowego aresztowania, w kontekście pandemii COVID-19,
  • pandemia COVID-19 a możliwość prowadzenia postępowania dowodowego na odległość.

 

Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 15 minut.

 

Zarówno bierny, jak i czynny udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Z uwagi na ograniczenia liczby uczestników w MS Teams, przewiduje się limit maksymalnie 250 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Organizatorzy nie planują wydania monografii pokonferencyjnej.

 

Osoby zainteresowane zarówno czynnym, jak i biernym udziałem w konferencji prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza, który jest dostępny pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/1NLqIO-WCPcRx7DHB4nfYDO5bbLL3k2po7Z5VRQeN0rY/viewform?fbclid=IwAR1T2q_DrDTe9CM9ariyd-F4ZoOBvsY843OTtY5niLtx5skPXo7nyQtJXqo&edit_requested=true

 

Rejestracji celem czynnego udziału w konferencji można dokonywać do dnia 14 grudnia 2020 roku, do godziny 23:59. Informację o przyjęciu na konferencję otrzymają Państwo drogą mailową w ciągu kilku dni od zakończenia rejestracji, nie później niż do dnia 21 grudnia 2020 r., kiedy zostanie też opublikowany harmonogram konferencji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych prac spośród nadesłanych propozycji referatów. Zgłoszenia udziału biernego można dokonywać do dnia 3 stycznia 2020 r. do godziny 23:59.

 

Propozycję tytułu wystąpienia i jego abstrakt należy wskazać podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. Abstrakt wystąpienia nie powinien przekraczać objętości 1000 znaków ze spacjami.

 

Rejestrując się na konferencję i biorąc w niej udział uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji na konferencję, wzięcia w niej udziału, udokumentowania jej przebiegu, kontaktu w związku z konferencją i obsługi podczas konferencji.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych:

https://drive.google.com/file/d/1JO_CRK74GOg7qQRsgrpm0g1-vI83NuT5/view?usp=sharing

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą mailową:

postepowanie.karne.kul@gmail.com

 

Więcej informacji w wydarzeniu na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/events/405569040814780/

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2020, godz. 16:13 - Marek Smarzewski