Informacje dotyczące egzaminów w letniej sesji poprawkowej w roku akademickim 2019/2020

Informuje się, że wskazane poniżej terminy egzaminów poprawkowych stanowią jednocześnie pierwsze terminy dla osób, które z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność nie przystąpiły do egzaminu w zasadniczym terminie.

 

Egzaminator: dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL

 

Egzamin z "Postępowania karnego" (Prawo - studia stacjonarne jednolite magisterskie), weryfikujący wszystkie zakładane kierunkowe efekty uczenia się, odbędzie się w dniu 21 września 2020 r., godz. 9.30-11.30 z wykorzystaniem MS Forms. Jest to drugi (i ostatni) termin egzaminu w sesji poprawkowej, wyłącznie dla osób, które mają usprawiedliwioną nieobecność na egzaminie w terminie podstawowym, który odbył się  17 września br.).
 
Egzamin pisemny: test jednokrotnego wyboru plus rozwiązanie dwóch kazusów.
 
Ocena z egzaminu – numeryczna w skali 2-5:
2.0 za rozwiązanie lub udzielenie odpowiedzi na mniej niż 50% zadań egzaminacyjnych;
3.0 za rozwiązanie lub udzielenie odpowiedzi na 50% zadań egzaminacyjnych;
3.5 za rozwiązanie lub udzielenie odpowiedzi na 60% zadań egzaminacyjnych;
4.0 za rozwiązanie lub udzielenie odpowiedzi na 70% zadań egzaminacyjnych;
4.5 za rozwiązanie lub udzielenie odpowiedzi na 80% zadań egzaminacyjnych;
5.0 za rozwiązanie lub udzielenie odpowiedzi na 90% do 100% zadań egzaminacyjnych.

W dniu egzaminu, tj. 21 września 2020 r., o godz. 9.15 planowane jest próbne połączenie w celu weryfikacji technicznej.

 

 

Egzaminator: dr Joanna Dzierżanowska, asystent

 

Egzamin z "Prawa dowodowego w postępowaniu karnym" (Prawo - studia niestacjonarne jednolite magisterskie) studia niestacjonarne, weryfikujący wszystkie zakładane kierunkowe efekty uczenia się, odbędzie się w dniu 20 września 2020 r., godz. 11.00 z wykorzystaniem narzędzia MS Teams (MS Forms) dostępnego dla studentów za pośrednictwem platformy e-KUL.

 

Egzamin pisemny: test jednokrotnego wyboru.

 

Ocena z egzaminu – numeryczna w skali od 2 do 5.

Warunkiem uzyskania oceny:

2.0 na egzaminie jest uzyskanie mniej niż 50% punktów przewidzianych za udzielenie odpowiedzi na pytania egzaminacyjne;

3.0 na egzaminie jest uzyskanie 50% punktów przewidzianych za udzielenie odpowiedzi na pytania egzaminacyjne;

3.5 na egzaminie jest uzyskanie 60% punktów przewidzianych za udzielenie odpowiedzi na pytania egzaminacyjne;

4.0 na egzaminie jest uzyskanie 70% punktów przewidzianych za udzielenie odpowiedzi na pytania egzaminacyjne;

4.5 na egzaminie jest uzyskanie 80% punktów przewidzianych za udzielenie odpowiedzi na pytania egzaminacyjne;

5.0 na egzaminie jest uzyskanie od 90% do 100% punktów przewidzianych za udzielenie odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.


 

Egzaminator: dr Grzegorz Skrobotowicz, adiunkt

 

Egzamin z "Prawa karnego wykonawczego" (Prawo - studia niestacjonarne jednolite magisterskie), weryfikujący wszystkie zakładane kierunkowe efekty uczenia się, odbędzie się w formie pisemnej w dniu 19 września 2020 r., godz. 9.00-10.00

 

Forma zaliczenia - test jednokrotnego wyboru, dostępny na platformie FORMS (MS Office 365), zaliczenie od 50% prawidłowo udzielonych odpowiedzi.

 

 

Egzaminator: dr Marek Smarzewski, adiunkt, sekretarz 

 
Egzamin z "Postępowania karnego" (Prawo - studia niestacjonarne jednolite magisterskie), weryfikujący wszystkie zakładane kierunkowe efekty uczenia się, odbędzie się w dniu 19 września 2020 r., godz. 11.00, na platformie Moodle.
 
Egzamin pisemny: test jednokrotnego wyboru.
 
Ocena z egzaminu – numeryczna w skali 2-5:
2.0 za rozwiązanie lub udzielenie odpowiedzi na mniej niż 50% zadań egzaminacyjnych;
3.0 za rozwiązanie lub udzielenie odpowiedzi na 50% zadań egzaminacyjnych;
3.5 za rozwiązanie lub udzielenie odpowiedzi na 60% zadań egzaminacyjnych;
4.0 za rozwiązanie lub udzielenie odpowiedzi na 70% zadań egzaminacyjnych;
4.5 za rozwiązanie lub udzielenie odpowiedzi na 80% zadań egzaminacyjnych;
5.0 za rozwiązanie lub udzielenie odpowiedzi na 90% do 100% zadań egzaminacyjnych.
 
W dniu 18 września 2020 r., o godz. 20.15 (na platformie Moodle), zaplanowano krótką próbę celem weryfikacji warunków technicznych. Proszę o wypełnienie o tej godzinie testu - najprawdopodobniej będzie to jedno przykładowe pytanie.
Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2020, godz. 12:41 - Małgorzata Wąsek-Wiaderek