Stopka redakcyjna

 

ARTYKUŁY

Pavel Florensky in the Sergey Khoruzhy’s Estimation (Sum.) 17

Robert Louis Stevenson filozoficznie: dualizm i egzystencjalizm w gotyckiej tradycji literackiej (Streszcz.) 32

Robert Louis Stevenson Philosophically: Dualism and Existentialism within the Gothic Convention (Sum.) 33

Współzależność między etyką i polityką w historii myśli ekonomicznej (Streszcz.) 47

Articulation between Ethics and Politics in the History of Economic Thought (Sum.) 47

Philosophical Conception of Social Responsibility in the Writings of Walter Lippmann (Sum.) 62

Cosmological Arguments in Justification a Thesis of the Unity of the Universe (Sum.) 84

Computer Science as a Branch of Knowledge (Sum.) 101


TŁUMACZENIA

 


RECENZJE

 

 

Contents 147

Spis treści 149

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2015, godz. 23:49 - Anna Starościc