Zorganizowane konferencje naukowe

W ramach działalności Katedry Prawa Wyznaniowego zostały zorganizowane następujące konferencje naukowe:

 • Stowarzyszenia w Kościele (18 października 1987 r.);
 • Reforma prawna w stosunkach Państwo – Kościół z 1989 r. (12 czerwca 1990 r.);
 • Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego połączona z I Ogólnopolskim Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego (14–16 stycznia 2003 r.); Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, red. A. Mezglewski, Lublin 2004, ss. 389;
 • Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej połączona z II Ogólnopolskim Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego (26–28 października 2004 r.); Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej, red. A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005, ss. 388;
 • Funkcje publiczne związków wyznaniowych połączona z III Ogólnopolskim Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego (16-18 maja 2006 r.); Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Funkcje publiczne związków wyznaniowych, red. A. Mezglewski, Lublin 2007, ss. 479;
 • Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych (10 czerwca 2008 r.) zorganizowana wspólnie z II Katedrą Prawa Administracyjnego KUL;
 • seminarium naukowe pt. Zasady opodatkowania przychodów osób duchownych (31 maja 2010 r.);
 • Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP) (9-10 grudnia 2011 r.) zorganizowana wspólnie z Departamentem Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA; Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2013, ss. 469;
 • seminarium naukowe pt. Zadania administracji wyznaniowej (24 maja 2012 r.);
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu sumienia przez personel medyczny (9 kwietnia 2013 r.), zorganizowana przez ELSA Lublin wspólnie z Katedrą Prawa Wyznaniowego;
 • seminarium naukowe pt. Struktura i zadania wyznaniowej administracji rządowej (5 czerwca 2013 r.);
 • Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne (28 listopada 2013 r.), zorganizowana wspólnie z Zakładem Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana" O/Lublin oraz Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych; Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne, red. P. Stanisz, J. Pawlikowski, M. Ordon, Lublin 2014, ss. 234;
 • seminarium naukowe pt. Struktura i zadania wyznaniowej administracji rządowej (4 kwietnia 2014 r.);
 • XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania, połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego (14-17 maja 2014 r.) Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Lublin 2015, ss. 384;
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Religion in floating territories połączona ze zjazdem korespondentów projektu EUREL (23-24 października 2014 r.) Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem w: "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2015, t. 18;
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich (12-13 listopada 2014 r.), zorganizowana wspólnie z Polskim Instytutem Katolickim "Sursum Corda". Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Presence of the Cross in Public Spaces: Experiences of Selected European Countries, red. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Cambridge Scholars Publishing 2016, ss. 267; Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich, red. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Lublin 2016, ss. 254;
 • Wykład otwarty mec. Nikolasa Nikasa pt. Wokół kształtu ustawy o in vitro: współczesna medycyna i biotechnologia a nowe kierunki działań prawnych (14 kwietnia 2015 r.), zorganizowany wspólnie z Instytutem na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
 • Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II. Międzynarodowa konferencja naukowa w 30 rocznicę wizyty Papieża Polaka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (9 czerwca 2017 r.)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Satira religiosa - aspetti giuridici zorganizowana w j. włoskim i angielskim (27 maja 2019 r.)
 • Otwarte seminarium naukowe pt. Equal rights, Churches, and religious freedom zorganizowane w j. angielskim (20 października 2022 r.)
 • Ogólnopolska konferencja naukowa Wolność religijna osób i funkcjonariuszy publicznych, Radocza/ k. Wadowic (18-20 listopada 2022 r.), zorganizowana wspólnie z Polskim Towarzystwem Prawa Wyznaniowego.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Duszpasterstwo służb mundurowych w Polsce. Aspekt organizacyjno - prawny, Lublin (11 marca 2023 r.), zorganizowana wspólnie z Katedrą Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny oraz Katedrą Praw Człowieka i Pracy Socjalnej KUL.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Ideologies and State-Church Relations Legal Framework, Trnava, Słowacja (5 maja 2023 r.).

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2023, godz. 10:05 - Marta Ordon