Konsultacje pracowników

Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej

w semestrze zimowym 2019/2020:

 

Kierownik Katedry: dr hab. Wojciech Sz. Staszewski, 

Wtorek, 10:50 - 12:30, CI-407

 

Pracownicy:

dr Delaine Swenson, prof. KUL – Środa, 11:40 - 13:20, C-721

dr hab. Anna Kosińska, Wtorek, 09:10 - 10:50, CI - 408

dr Edyta Krzysztofik,  Wtorek, 12:30 – 14:10, CI-407

dr Tomasz Sieniow, Czwartek, 16:40 - 18:20, CI-407       

dr Anna Szachoń-Pszenny, Czwartek, 11:40 – 13:20, CI-407                       

dr Anna Szarek-Zwijacz, Piątek, 13:20 – 15:00, C-722

 

 

Autor: Kinga Stasiak
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2020, godz. 21:10 - Anna Szachoń-Pszenny