Konsultacje pracowników

Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej

w semestrze letnim 2019/2020:

 

Kierownik Katedry: dr hab. Wojciech Sz. Staszewski, prof. KUL 

 

wtorek, godz. 8.20 - 10.00

 

Szanowni Państwo - oprócz kontaktu mailowego (wojciech.staszewski@kul.pl) istnieje także możliwość kontaktu za pośrednictwem platformy MT. 

 

 

Pracownicy:

dr Delaine Swenson, prof. KUL

Środa, 11:40-13:20, C-721

 

dr hab. Anna Kosińska, prof. KUL

Poniedziałek 8:20-9:10, CI-407

Czwartek 14:10 - 15:00, CI-722

 

dr Edyta Krzysztofik

Czwartek 8.30- 10:00(tygodnie B), CI-407

Czwartek 15:00- 16:30(tygodnie A), CI-407

 

dr Tomasz Sieniow

Czwartek, 11:40-13:20, CI-408

    

dr Anna Szachoń-Pszenny,

Czwartek, 11:40-13:20, CI-407

                  

dr Anna Szarek-Zwijacz,

Poniedziałek, 14.10-15.00, CI-407
Wtorek, 10.50-11.40, CI-407

 

Autor: Kinga Stasiak
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2020, godz. 09:33 - Wojciech Staszewski