czarna_kokarda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogrążeni w głębokim bólu informujemy

że w dniu 14 lutego 2019 r., po długiej walce z ciężką chorobą,

odeszła do Domu Ojca

dr Kinga Stasiak

 

 

52123765_396006174497479_2899626034636783616_n

 

 

nasza Najdroższa Przyjaciółka,

wspaniały, pełen pasji Nauczyciel Akademicki

Osoba ogromnego serca, niezwykłej wrażliwości i dobroci,

zawsze uśmiechnięta i życzliwa

 

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 18 lutego 2019 r.

o godz. 12.00 w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie.

 

 

 

 

22089173_10214636454127762_3807438549812568055_n

 

 

 

Dr Kinga Cecylia Stasiak (1981-2019)

Dr Kinga Stasiak całe swoje zawodowe życie związała z Katedrą Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, gdzie po skończeniu z wyróżnieniem studiów prawniczych uczyła studentów prawa międzynarodowego  publicznego. Jej szczególne zainteresowanie budziły zagadnienia międzynarodowego prawa karnego i humanitarnego, odpowiedzialności międzynarodowej, sądownictwa międzynarodowego i organizacji międzynarodowych. Jest autorką monografii "Trybunały umiędzynarodowione w systemie międzynarodowego sądownictwa karnego" (Lublin 2012), która powstała w oparciu o pracę doktorską, napisaną przez nią pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Przyborowskiej- Klimczak i obronioną w świetnym stylu w 2010 r., a także licznych artykułów naukowych w języku polskim i angielskim, opublikowanych zarówno w pracach zbiorowych, jak i renomowanych czasopismach naukowych. W swoich badaniach była zawsze rzetelna i dociekliwa, miała szczególny dar znajdowania interesujących tematów, o których w sposób barwny i precyzyjny wypowiadała się zarówno w pracach naukowych, jak i w referatach wygłaszanych na wielu konferencjach i spotkaniach naukowych. Swoją wiedzę pogłębiała, uczestnicząc w zagranicznych szkoleniach i stażach naukowych, m.in. w Grotius Centre for International Legal Studies (Summer School on International Criminal Law - stypendium w ramach Marie Curie Programme) oraz w Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law w Heidelbergu. Przez dwie kadencje była członkiem Komisji Rewizyjnej Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA - International Law Association).   

Jej ogromną pasją była dydaktyka. Prowadzone przez nią zajęcia cieszyły się wielkim zainteresowaniem studentów, którzy wypowiadali się o nich z entuzjazmem - dr Stasiak uczyła myśleć i umiała wytłumaczyć trudne zagadnienia w prosty sposób. Wykładała prawo międzynarodowe publiczne i powiązane z nim przedmioty, w języku polskim i angielskim, szczególnie dbając o to, by zajęcia były ciekawe i urozmaicone. Jako wieloletni koordynator wydziałowy programu Erasmus + opiekowała się studentami, a także przyjeżdżającymi na Wydział pracownikami zagranicznych uczelni, którym z wrodzoną gościnnością pokazywała piękno swojego rodzinnego miasta. Przez wiele lat z niezwykłym zaangażowaniem przygotowywała drużyny KUL do udziału w międzynarodowych konkursach prawniczych: Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (w którym wcześniej sama brała udział jako studentka) oraz Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition. Jako trener zadawała błyskotliwe pytania i rozbudzała drzemiące w studentach talenty. Zależało jej też szczególnie na rozwoju kompetencji językowych studentów - sama władając biegle językiem angielskim współorganizowała dla nich coroczne Legal Forum i międzyuczelnianą konferencję prawniczą w języku angielskim. Była osobą niezwykle pracowitą, obowiązkową, na której zawsze można było polegać. Zawsze chętna do pomocy, podchodząca z szacunkiem i życzliwością do każdego. Wspólnie z przyjaciółmi angażowała się w dzieła charytatywne, organizując pomoc m.in. w ramach akcji Szlachetna Paczka czy wspierając fundusz UNICEF. Była osobą niezwykle wrażliwą i taktowną, a jednocześnie radosną, ciepłą, z dużym poczuciem humoru. Zawsze elegancka, powszechnie lubiana, towarzyska, otwarta na ludzi. O jej wielu pozauczelnianych talentach (świetnie jeździła na nartach i grała w tenisa, doskonale gotowała, miała piękny głos) wiedziała rodzina i liczne grono oddanych przyjaciół. Podczas choroby niezmiernie cierpliwa, nigdy nie chciała obarczać innych swoimi problemami, do końca zachowała spokój i pogodę ducha. Zmarła 14 lutego 2019 r.

 

 

***

Kinga była wspaniałą Koleżanką i serdeczną Przyjaciółką. Jej skromność i wielka kultura osobista, a przy tym inteligencja i poczucie humoru wywierały niezapomniane wrażenie na każdym, kto miał szczęście Ją bliżej poznać. Piękna, dobra i mądra dziewczyna, zawsze uśmiechnięta. Pisanie o Niej w czasie przeszłym łączy się z wielkim bólem. Pozostanie na zawsze w naszych sercach.

 

Przyjaciele z Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 20 listopada 2018 r. w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa -  Rzeczpospolita Polska 1918-2018: historia, geopolityka, bezpieczeństwo, w której wziął udział dr hab. Wojciech Sz. Staszewski

 

 

konferencja_rp_1918-2018

 

 

plakat

 

 

 

 

 

 

 

 

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Richarda Swensona, Taty naszego Kolegi i Przyjaciela, Profesora Delaine'a Swensona. Całej rodzinie i bliskim pragniemy złożyć najszczersze wyrazy współczucia oraz zapewnić o nieustającej modlitwie. 

                                                            Koledzy&Przyjaciele z Katedry 

We are deeply saddened by the news of passing of Professor Delaine Swenson's father, Mr. Richard Swenson. To our dear friend and colleague, his family and the beloved ones we would like to offer our sincerest condolences. May God give you the comfort and peace that you seek and may the soul of your Dad rest in peace. He remains in our thoughts and prayers.               

                                                            Friends&Colleagues from the Chair

 

 

 

 

MOOT COURT MEETING! The Chair of International and American Law and the Center for Advancing Legal Skills announces the Moot Court Meeting. If you are interested in gaining important practical legal skill and taking part in the international competitions, please come on Thursday, October 11th 2018 at 18.00 to room CI-204.  We will explain the details and the possibilities to participating in: the Phillip C. Jessup International Moot Court Competition, the Manfred Lachs Space Law Competition, the Brown-Mosten International Client Counseling Competition, the VIS Commercial Law Arbitration Competition. 

 

 

 

 

 

Staraniem Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się publikacja autorstwa Pani dr Eweliny Cała-Wacinkiewicz, którą gorąco polecamy:

 

 

17253-fragmentacja-prawa-miedzynarodowego-ewelina-cala-wacinkiewicz-2d

 

[Więcej]

 

 

 

 

Staraniem Wydawnictwa KUL ukazała się publikacja autorstwa Pani dr Izabeli Leraczyk, którą gorąco polecamy:

 

ius_belli_et_pacis

 

 

 

 

 

 

 

Katedra Studiów Wschodnich 

Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych KUL

 

Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL 

Instytutu Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

 

oraz

 

Towarzystwo Nauki i Kultury "LIBRA"

 

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową

 

AGRESJA I ANEKSJA TERYTORIUM ZA WSCHODNIĄ GRANICĄ UNII EUROPEJSKIEJ

(PRZYPADEK KRYMU I DONBASU),

 

która odbędzie się w dniu 16 stycznia 2018 r. (wtorek)

o godz. 15.00

 

Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, Lublin, sala CI 300

 

 

PLAKAT

 

 

 

 

_________________________________________________________________

 

 

 

Pani Prof. dr hab. Annie Przyborowskiej-Klimczak

wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu

z powodu śmierci

ukochanego Taty,

Pana Prof. dra hab. Lecha Przyborowskiego

składają

pracownicy Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 _________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

MOOT COURT AUDITIONS! The Chair of International and American Law and the Center for Advancing Legal Skills announces auditions for 2017-18 Moot Court Teams. Possible teams include the Phillip C. Jessup International Moot Court Competition, the Manfred Lachs Space Law Competition, the Brown-Mosten International Client Counseling Competition, the VIS Commercial Law Arbitration Competition. Great opportunity for students to learn new skills in written and oral advocacy and to travel and represent the University at National and International Rounds.

 

Auditions will be THURSDAY, OCTOBER 29 AT 18:00 in Collegium Iuridicum Room 204. Students who are interested should prepare a short speech of 3-5 minutes on one of the following topics to present to the Coaches and be prepared to answer some questions.

Choose one of these topics:

1) What should be done about North Korea and their Nuclear Weapons?

2) Is Catalonia entitled to independence from Spain?

3) Is Democracy as a system in decline in the world today?

Any questions can be addressed to Professor Swenson.

 

 

 

 

 

 

W dniu 13 października 2017 r. w Warszawie, podczas Walnego Zebrania (Sprawozdawczo-Wyborczego) Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association), dokonano wyboru władz Polskiej Grupy Stowarzyszenia na kadencję 2017-2021.  Przewodniczącym Polskiej Grupy ILA został prof. dr hab. Jerzy Menkes, a w skład Zarządu weszli:
- prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (Wiceprzewodnicząca)
- dr hab. Karol Karski, prof. UW (Wiceprzewodniczący)

- dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka, prof. UŚ (Wiceprzewodnicząca ds. Naukowych)
- dr hab. Artur Kozłowski, prof. UWr (członek Zarządu ds. Młodych Naukowców)

- dr hab. Bartłomiej Krzan, prof. UWr (członek Zarządu ds. Młodych Naukowców)
- dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz (Skarbnik)

- dr Anna Czaplińska (członek Zarządu ds. kontaktów Grupy Polskiej ILA na szczeblu międzynarodowym i krajowym)
dr hab. Wojciech Sz. Staszewski (Sekretarz Generalny).
 Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

- dr Tomasz Kamiński (Przewodniczący)
- dr Magdalena Słok-Wódkowska (członek Komisji)
- dr Kinga Stasiak (członek Komisji).

 

 

 

 

 

W dniach 12-13 października 2017 r. (Warszawa) pracownicy i doktorantka Katedry (dr hab. Wojciech Sz. Staszewskidr Kinga Stasiak i mgr Iryna Kozak) uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Wspólne wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego”, zorganizowanej przez Polską Grupę Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association – Polish Branch), przy współudziale Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenia Amicus Falultatis Iuris Stetinensis oraz Wydawnictwa C.H. Beck. Dr hab. Wojciech Sz. Staszewski był członkiem Komitetu Organizacyjnego i pełnił funkcję Sekretarza, a podczas Konferencji przewodniczył jednemu panelowi obrad.

 

program konferencji

 

 

 

 

Ukazała się kolejna publikacja pracowników Katedry:

Anna Szarek-Zwijacz, Wojciech Sz. Staszewski, K. Stasiak,

Stosunki polsko-armeńskie. Wybór dokumentów z wprowadzeniem,

Wydawnictwo KUL, Lublin 2017

 

stosunki_polsko-armenskie

 

 

 

 

 

 

W dniu 29 maja 2017 r. (Warszawa) dr hab. Wojciech Sz. Staszewski uczestniczył na Uniwersytecie Warszawskim w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w uroczystości podpisania listu intencyjnego w sprawie powołania płaszczyzny współpracy o nazwie "Polskie Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa". 

 

Zdjęcia z uroczystości

 

Informacja

 

 

 

 

 

W dniach 17-19 maja 2017 r. (Szczecin - Międzyzdroje) pracownicy Katedry (dr hab. Wojciech Sz. Staszewski i dr Kinga Stasiak) uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Współczesne prawo międzynarodowe - idee a rzeczywistość", połaczonej ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego. Dr K. Stasiak wygłosiła podczas Konferencji referat pt. "Budowanie pokoju w Republice Środkowoafrykańskiej - mechanizmy tranzytywnej sprawiedliwości"; a dr hab. Wojciech Sz. Staszewski brał udział w pracach Komitetu Naukowego Konferencji.

 

 

 

 

 

 

program konferencji

 

 

 

 

W dniu 1 marca 2017 r. (Warszawa) dr hab. Wojciech Sz. Staszewski wziął udział w prezentacji (w ramach Narodowego Kongresu Nauki) założeń systemu szkolnictwa wyższego – Ustawa 2.0, przygotowanej przez trzy zespoły wyłonione w konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

 

W dniu 24 lutego 2017 r. (Warszawa) dr hab. Wojciech Sz. Staszewski wziął udział w spotkaniu naukowym Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), podczas którego dr Karolina Wierczyńska przedstawiła referat pt. „Dopuszczalność sprawy przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym a ograniczenie sankcji karnej przez państwo”.

 

 

 

 

 

Studenci KUL w Konkursie the Phillip Jessup International Law Moot Court Competition

 

W dniach 20 - 23 lutego 2017 r. odbyła się runda krajowa najbardziej prestiżowego konkursu z zakresu prawa międzynarodowego na świecie. Kul w tym roku reprezentowały: Aleksandra Łągwa, Anna Gawrońska, Jeanne Michel i Katarzyna Piątkowska.

Gratulujemy Paniom świetnych występów, a w szczególności 3 miejsca za przygotowane pisma procesowe!

 

Wasi opiekunowie

 

jessup

 

 

 

 

 

Staraniem Wydawnictwa C.H. BECK ukazało się opracowanie:

 

                                                                       

 

SPIS TREŚCI

 

 

 

 

 

 

W dniu 16 stycznia 2017 r. (Lublin) pracownicy i doktoranci Katedry (dr hab. Wojciech Sz. Staszewskimgr Iryna Kozak) uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Współpraca przemysłu i nauki - klucz do sukcesu", której organizatorami byli: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Państwa.

strona konferencji

 

 

program konferencji

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 13-14 października 2016 r. (Warszawa) pracownicy Katedry (dr Kinga Stasiak i dr hab. Wojciech Sz. Staszewski) wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy”, która została zorganizowana przez Polską Grupę Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego, przy współudziale Wydziału Prawa UMCS. W skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji wchodził dr hab. Wojciech Sz. Staszewski, a referat na Konferencji pt. Due process w postępowaniach w ramach wewnętrznego systemu sprawiedliwości ONZ wygłosiła dr Kinga Stasiak.

 

program konferencji

 

 

 

 

Dnia 28 czerwca 2016 r. Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL nadała dr Wojciechowi Sz. Staszewskiemu stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa (na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Konsul honorowy w prawie międzynarodowym i w praktyce polskiej”). 

 

 

 

 

 

W dniu 10 czerwca 2016 r. (Warszawa) dr Wojciech Sz. Staszewski wziął udział w spotkaniu naukowym Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), podczas którego odbył się panel dyskusyjny na temat „Tworzenie traktatowych ram stosunków polsko-niemieckich oraz gospodarczy ich wymiar”. Panel prowadził prof. dr hab. Jerzy Kranz, a udział w nim wzięli: prof. dr hab. Jan Barcz, prof. dr hab. Elżbieta Czyżowicz, prof. dr hab. Jerzy Sułek

 

 

 

 

 

W dniach 19 – 20 maja 2016 r. (Kraków) dr Wojciech Sz. Staszewski wziął udział w Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego Publicznego pt. „Ius cogens – soft law, dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego”, zorganizowanym przez Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

[http://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/125286413

 

 

 

 

 

 

W dniu 13 maja 2016 r. (Gdynia Orłowo) dr Wojciech Sz. Staszewski wziął udział w spotkaniu z konsulami honorowymi państw obcych w Polsce – członkami Stowarzyszenia Konsulów Honorowych w Polsce, podczas którego przedstawił referat nt. „Konsul honorowy w prawie międzynarodowym i w praktyce polskiej”. Organizatorem spotkania był Zarząd Stowarzyszenia Konsulów Honorowych w Polsce.

 

 

 

 

[http://konsulowiehonorowi.pl/?p=966]

 

 

 

 

W dniu 18 marca 2016 r. (Warszawa) dr Wojciech Sz. Staszewski wziął udział w spotkaniu naukowym Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), podczas którego dr Remigiusz A. Henczel wygłosił referat pt. „Prawa człowieka na forum ONZ – polska perspektywa”.

 

 

 

 

W dniu 11 marca 2016 r. (Lublin) dr Wojciech Sz. Staszewski wziął udział w konferencji naukowej „Przyszłość polityki imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej” (zorganizowanej przez Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Instytut na rzecz Państwa Prawa wraz z grupą badawczą MIGRA-TEAM) oraz przewodniczył jednej sesji obrad (Panel II, pt. „Kryzys migracyjny jako wyzwanie dla systemu prawnego UE”)

 

 

 [przyszlosc-polityki-imigracyjnej-i-azylowej-unii-europejskiej,art_66022.html ]

 

 

 

 

 

W dniu 22 stycznia 2016 r. (Warszawa) dr Wojciech Sz. Staszewski wziął udział w spotkaniu naukowym Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), podczas którego dr Piotr Szwedo przedstawił referat pt. „Woda jako towar i przedmiot handlu w prawie międzynarodowym”.

 

 

 

 

 

Studenci prawa KUL od kilku, a nawet kilkunastu już lat biorą udział w konkursach z prawa międzynarodowego, w szczególności w The Phillip Jessup International Law Moot Court Competition oraz Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition. Są to symulacje procesów przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Studenci przygotowują pisma procesowe do Trybunału, a następnie wystąpienia do rozprawy.

 

 

 

W tym roku w rundzie krajowej konkursu The Phillip Jessup International Law Moot Court Competition (https://www.ilsa.org/jessuphome) w lutym 2016 r. KUL reprezentowali: Aleksandra Zielonka, Julia Dąbek (4 miejsce wśród agentów), Karolina Kozak  oraz Konrad Węgliński (zdj.poniżej). W tym roku konkurs dotykał problemów związanych ze szpiegostwem oraz odpowiedzialnością państwa za cyber ataki.

 

 dreamteam2

 

 

Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition (http://www.iislweb.org/lachsmoot/) w rundzie europejskiej, która odbyła się w kwietniu w Glasgow KUL reprezentowali Aleksandra Łągwa, Magdalena Zaceńska oraz Kamil Pisarczyk (zdj.poniżej). W tym roku sprawa dotyczyła odpowiedzialności państwa za śmieci kosmiczne i kwestii ich usuwania z przestrzeni kosmicznej, a także lotów komercyjnych. Gratulujemy świetnych występów!

space_law           space_1n

 

 

Po raz pierwszy nasza reprezentacja w składzie Grzegorz Wilski i Edvinas Kiskis wystąpiła w rundzie gruzińskiej konkursu the Brown Mosten International Client Consultation Competition (3 miejsce), a następnie w rundzie międzynarodowej w kwietniu w Kanadzie, Windsor (http://www.brownmosten.com/) .

client

 

 

Gratulujemy wszystkim drużynom wygranych procesów i serdecznie dziękujemy studentom za wielki wkład włożony w przygotowanie do konkursów, do części pisemnych i ustnych postępowania. Tylko my wiemy, ile wysiłku Państwo włożyli
w przygotowania! Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                                               

                                  pracownicy Katedry Prawa Międzynarodowego  i  Amerykańskiego KUL

 

 

 

W dniu 15-16 października 2015 r. (Warszawa) pracownicy Katedry wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji naukowej pt. „Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego – 200 lat później", organizowanej przez Grupę Polską Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA). W skład Komitetu Organizacyjnego wchodził dr Wojciech Sz. Staszewski.

program konferencji kongres wiedeński

 

 

 

W dniu 25-26 czerwca 2015 r. (Kraków) Dr Wojciech Staszewski wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Nowe prawo konsularne" a także wygłosił referat pt. Ewolucja instytucji polskiego konsula honorowego: uwagi w związku z projektowaną ustawą – Prawo konsularne. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a partnerami byli: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 

 

 

W dniu 28 maja 2015 r. (Kraków) Dr Wojciech Staszewski wziął udział w seminarium eksperckim nt. Sukcesja do umów na przykładzie ewentualnej niepodległości Kurdystanu oraz umów międzynarodowych pomiędzy Irakiem a Polską, podczas którego przedstawił referat pt. Uwagi dotyczące Umowy o współpracy kulturalnej między Polską a Irakiem z 1959 r.

 

 

 

W dniach 13-15 maja 2015 r. (Baranów Sandomierski) pracownicy Katedry brali udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Unia Europejska a prawo międzynarodowe" [Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego].  Dr Wojciech Staszewski przewodniczył jednej sesji obrad. Konferencja (Zjazd Katedr) została zorganizowana przez Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

 

 

W dniu 30 kwietnia 2015 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wręczono Profesorowi Delainowi Swensonowi Srebrny Krzyż Zasługi na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy naukowej i uczelnianej, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz za działalność społeczną i charytatywną. Panu Profesorowi gratulujemy!

 

 

11174264_942959625743917_3209312607315800677_o

 

 

 

 

Mgr Iryna Kozak zajęła I miejsce w XVII edycji konkursu im. Remigiusza Bierzanka na najlepsze prace magisterskie z zakresu prawa humanitarnego i tematyki czerwonokrzyskiej, pracą pt."Zbrodnie przeciwko ludzkości w orzecznictwie MTK dla b. Jugosławii", napisaną na seminarium z prawa międzynarodowego publicznego pod kierunkiem dra Wojciech Staszewskiego,          http://www.pck.pl/news,1597.html

Gratulujemy zwyciężczyni i promotorowi!

 

 

 

W dniach 14-16 maja 2014 r. pracownicy Katedry (dr Wojciech Staszewski, dr Anna Szarek-Zwijacz oraz dr Kinga Stasiak) wzięli udział w konferencji ogólnopolskiej - Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego - „Prawo organizacji międzynarodowych wobec wyzwań współczesnego świata” Kroczyce,  zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski. Dr Anna Szarek-Zwijacz oraz dr Kinga Stasiak wygłosiły także referat  pt.: „Jurysdykcja sądowa w sprawach funkcjonariuszy ONZ”.

 

 

 

W dniu 27 marca 2014 roku Katedra zorganizowała we współpracy z Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Wydziałem Prawa i Administracji oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej II Międzyuczelnianą Konferencję Prawniczą w języku angielskim dla studentów pt.: INTERNATIONAL COURTS – CONTEMPORARY ISSUES.

 

 

 

 

W dniu 28 listopada 2013 r. w siedzibie Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Grupy Polskiej International Law Association. Podczas Zebrania odbyły się także wybory władz na nową kadencję.

Przewodniczącym został wybrany prof. dr hab. Jerzy Menkes.
W skład Zarządu weszli:
- prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (Wiceprzewodnicząca)
- prof. dr hab. Karol Karski (Wiceprzewodniczący)
- prof. dr ha. Artur Kozłowski
- dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz (Skarbnik)
- dr Michał Kowalski
dr Wojciech Staszewski
- dr Anna Czaplińska (Sekretarz Generalny).

 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano natomiast:

- dr Tomasz Kamiński (Przewodniczący)
- dr Magdalena Słok-Wódkowska (członek Komisji)
- dr Kinga Stasiak (członek Komisji)

 

 

 

 

 

 w dniach 13-15 listopada 2013 r. dr Wojciech Staszewski oraz dr Anna Szarek-Zwijacz wzięli udział w  ogólnopolskiej konferencji naukowej  "50 lat Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych - praktyka i aktualne wyzwania", która odbyła się w Krakowie (organizator: Instytut Europeistyki UJ). Dr Anna Szarek -Zwijacz wygłosiła także referat pt: "Geneza i przebieg prac nad Konwencją wiedeńską o stosunkach konsularnych".

 

 

 

lipcu 2013 r. dr Kinga Stasiak odbyła kwerendę w European Research Institute we Florencji (Fiesole).

 

 

 

We wrześniu 2012 r. dr Kinga Stasiak odbyła kwerendę w Bibliotece Pałacu Pokoju w Hadze i uczestniczyła w wykładach Supranational Criminal Law Lectures w T.M.C. Asser Instituut w Hadze.

 

 

 

sierpniu 2011 r. dr Kinga Stasiak odbyła kwerendę w Pałacu Pokoju w Hadze i uczestniczyła w występieniach końcowych w procesie Lubangi Dyilo przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze.

 

 

 

 

W dniu 10 czerwca 2011 r.  Prof. Delaine Swenson, Dr Anna Szarek, Dr Kinga Stasiak uczestniczylu w konferencji nt.: Poland and The European Court of Human Rights. Selected Issues and Recommendations, która odbyła się na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Konferencja odbyła się w ramach grantu pozyskanego przez Fundację Instytut na Rzecz Państwa i Prawa z Fundacji im. Stefana Batorego.

 

 

 

 

W dniach 15-16 września 2009 r. mgr Kinga Stasiak wzięła udział w konferencji międzynarodowej pt. "Research Conference on the ICC and Complementarity: from Theory to Practice" w Hadze. Podczas konferencji podjęto również dyskusje nt. procesu pokojowego w Kolumbii, odpowiedzialności za zbrodnie w Ugandzie. Swoje wystąpienia zaprezentowali: Prof. Mauro Politi, University of Trento, były sędzia izby przygotowawczej MTK;Prof. Mark Drumbl, Washington and Lee University; Luis Moreno-Ocampo, Prokurator MTK;   Dr. Federica Gioia, Izba Przygotowawcza MTK; Prof. Robert Cryer; Silvana Arbia, Sekretarz MTK oraz wielu innych, w tym przedstawiciele rządu Ugandy oraz ambasador Kolumbii.

 

 

 

 

W dniach 16 - 19 września 2008r. pracownicy Katedry (prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, dr Wojciech Sz. Staszewski, dr Anna Szarek wzięlu udział w Konferencji Naukowej pt. „Prawo międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata"; Jesionka k/Rzeszowa.

 

 

 

Na przełomie lipca i sierpnia 2008 r. Dr Anna Szarek i mgr Kinga Stasiak odbyły kwerendę w Bibilotece Pałacu Pokoju w Hadze.

 

 

 

 

W dniu 1 lipca 2008 r. w Campus den Haag mgr Kinga Stasiak miała wystąpienie na temat:  „Jurisdiction ratione materiae of internationalized tribunals”.

 

 

 

W dniach 30 czerwca - 14 lipca 2008 r. mgr Kinga Stasiak brała udział w pracach badawczych z zakresu prawa międzynarodowego karnego podczas Marie Curie Top Summer School w Hadze w Campus den Haag, jak również w procesach przed MTK (proces Charlesa Taylora, byłego przywódcy Liberi- sprawa sprzed Trybunału Sierra Leone gościnnie rozpatrywana w budynku MTK)i Trybunałem Jugosłowiańskim. Zajęcia odbywały się z najwybitniejszymi wykładowcami z tej dziedziny, m.in. Prof. Schabas, a także z prawnikami pracującymi na co dzień w trybunałach Karnych, m.in. G. Mettraux  (obrońca w Trybunale Jugosłowiańskim).

 

 

 

 

 

W dniach 11 - 14 maja 2008 r. pacownicy Katedry (dr Anna Szarek, mgr Kinga Stasiak), pracownicy Katedry Procedury Karnej i pracownicy Fundacji Instytut na Rzecz Państwa Prawa uczestniczyli wraz ze studentami w wyjeździe do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Rady Europy.

 

 

 

 

 

W dniach 29-30 listopada 2007 r. pracownicy Katedry (prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, dr Wojciech Sz. Staszewski, dr Anna Szarek, mgr Kinga Stasiak) uczestniczyli w Warszawie, w sesji specjalnej Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Konferencji Jubileuszowej Pani Profesor Renaty Szafarz pt. „Prawo międzynarodowe w XXI wieku”, zorganizowanej przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Grupę Polską Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego oraz Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (wydawcę Księgi Pamiątkowej). Konferencja była połączona z wręczeniem Księg i Pamiątkowej przygotowanej dla uczczenia jubileuszu Pani Profesor R. Szafarz. Problematyka konferencji obejmowała m. in. prawo traktatów, użycie siły w stosunkach międzynarodowych, odpowiedzialność międzynarodową, aktualne problemy prawne ONZ, WTO i UE.

 

 

 

 

 

19-20 października 2007 r. odbyła się konferencja naukowa w Katowicach (Ustroń Jaszowiec) zorganizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Śląskiego, pt. „Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary". Podczas konferencji swoje wystąpienie zaprezentowała Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak.

 

 

 


W dniu 15 czerwca 2007 r. odbyło się w Warszawie Walne Zebranie Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), podczas którego dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia:

Przewodnicząca: prof. dr hab. Anna Wyrozumska

Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Menkes

Wiceprzewodniczący oraz Honorowy Skarbnik: prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Sekretarz Generalny: mgr Anna Jasińska

Członkami Zarządu zostali: dr Jarosław Jabłoński, dr Karol Karski, prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska, mgr Andrzej Makarewicz, dr Wojciech Staszewski.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: dr Tomasz Kamiński, mgr Magdalena Słok, mgr Kinga Stasiak.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Wojciech Staszewski
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2020, godz. 21:26 - Wojciech Staszewski