PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY

 

K. Stasiak, W.Sz. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały, Tom II, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2019.

W jakiej Unii Europejskiej Polska - jaka Polska w Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowejE. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, W.Sz. Staszewski (red.), W jakiej Unii Europejskiej Polska – jaka Polska w Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019.

System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywyE. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, A. Przyborowska-Klimczak, W.Sz. Staszewski (red.), System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017.

 

A. Szarek-Zwijacz, K. Stasiak, W. Staszewski, Stosunki polsko-armeńskie. Wybór dokumentów z wprowadzeniem, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017. 

 

Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego - 200 lat później - perspektywa międzynarodowa    J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz, J. Nowakowska-Małusecka, W. Pęksa, W.Sz. Staszewski (red.), Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.

 

 

agencja-frontex A. Kuś, A. Kosińska (red.), A. Szachoń-Pszenny (red.), Agencja Frontex w Strefie Schengen -10 lat doświadczeń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

 

 

Acquis_return_okladka A. Kosińska, P. Wojtasik (red.), Aquis Return. Doświadczenia implementacji i rozwój polityki powrotowej Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

 

 konsul-honorowyW. Staszewski, Konsul honorowy w prawie międzynarodowym i w prawie polskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

 

 

Pobyt_okladka_eng  Pobyt_okladka_ros T. Sieniow (red.), I. Kozak, M. Tota, B. Wójcik, Pobyt długoterminowy cudzoziemców w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

 

Kulturalne_prawa_czlowieka_okladka A. Kosińska, Kulturalne prawa człowieka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

 

tom 2 A. Kuś (red.), A. Szachoń-Pszenny (red.), Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. Tom II -15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

 

tom 1 A. Kuś (red.), A. Szachoń-Pszenny (red.), Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. Tom I - 10 lat Polski w Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

 

 

Introduction to the EU Institutional Law A. Kuś (Ed.), E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. Pal, A. Parol, T. Sieniow, A. Szachoń-Pszenny,  K. Woch, P. Wojtasik, Introduction to European Union Institutional Law, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

 

 

nabywanie_obywatelstwa_polskiego_okladka_ENG  nabywanie_obywatelstwa_polskiego_okladka_ROS T. Sieniow (red.),  I. Learczyk, B. Wójcik, A. Zaprzaluk, Nabywanie obywatelstwa polskiego, Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa, Lublin 2013.

 

abiit-non-obiitA. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, W. Staszewski (red.), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVDWydawnictwo KUL, Lublin 2013.

 

 

 

Prawo instytucjonalne UE w zarysie A. Kuś (red.), E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. Pal, A. Parol, T. Sieniow, A. Szachoń-Pszenny,  K. Woch, P. Wojtasik, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

 

 

The cross-border movement A. Kuś (ed.), M. Kowerski (ed.), S. Dubaj, P. Sawczuk, A. Szachoń-Pszenny, P. Witkowski, The cross-border movement of goods and persons in the European Union, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Lublin-Zamość 2012.

 

 

A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć (red.), Leksykon prawa międzynarodowego publicznego 100 podstawowych pojęć, C.H.Beck, Warszawa 2012. 

 

 

 

BA_in_ES_-_TS_DRS T. Sieniow & D.Swenson (Eds.),Master of Arts in European Studies. Student Handbook, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.

 

 

MA_in_ES_-_TS_DRS T. Sieniow & D. Swenson (Eds.), Bachelor of Arts in European Studies. Student Handbook, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.

 

 

AKA. Kuś (red.), M. Kowerski (red.), S. Dubaj, P. Sawczuk, A. Szachoń-Pszenny, P. Witkowski, Trangraniczny przepływ towarów i osób w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Lublin-Zamość 2011.

 

 

 

Acquis Schengen a granice wewnetrzne i zewnetrzne w UEA. Szachoń-Pszenny,Acquis Schengen a granice wewnętrzne i zewnętrzne w Unii Europejskiej, Ars boni et aequi, Poznań 2011.

 

 

 

Prawo materialne UE w zarysieA. Kuś (red.), E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. Pal, T. Sieniow, A. Szachoń, K. Woch, P. Wojtasik, Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.

 

 

rights_and_obligations..._600T. Sieniow & W. Ejebugha (ed.), Rights and Obligations of Foreigners Living in The Republic of Poland, Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa, Lublin 2010.

 

 

 

informator-okladka_400T. Sieniow (red.), Prawa i obowiązki uchodźców w Polsce, Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa, Lublin 2010.

 

 

prawo_ue_z_uwzgl._tl_1902A. Kuś (red.), P. Gilowski, E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, T. Sieniow, A. Szachoń, P. Wojtasik, Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.

 

 

informator_ros_400   informator_ang_400   informator_ukr_400

T. Sieniow (red.),  M. Gwiazda, D. Jachacz, J. Oleszkowicz, Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Informator, Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa, Lublin 2009.

 

 

podrecznik_pl_400    podrecznik_ang_400    podrecznik_ros_400     podrecznik_ukr_400

T. Sieniow (red.),  A. Kosińska, P. Wojtasik ,Lubelski Podręcznik Migracyjny, Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa, Lublin 2009.

 

 

zarys_prawa_instytucjonalnego_ue_1_400A. Kuś (red.), P. Gilowski, E. Krzysztofik, T. Sieniow, A. Szachoń, P. Wojtasik,Zarys prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009. 

 

 

pokj_150E. Krzysztofik, Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

 

        

 

dziekani-prawaA. Dębiński, M. Wójcik, W. Staszewski (red.), Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.

 

 

profesorowie-prawa-2A. Dębiński, M. Wójcik, W. Staszewski (red.), Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.  

 

               

prawo-miedzynarodowe-publicA. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały, Tom I,  Wydawnictwo KUL, Lublin 2006. plik do pobrania

 

profesorowieprawa_01A. Dębiński, M. Wójcik, W. Staszewski (red.), Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.

 

stosunkipolskokirgiskie_02A. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski, Stosunki polsko-kirgiskie. Wybór dokumentów, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.   

 

traktaty_106A. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski, Traktaty o przyjaźni i współpracy zawarte przez Polskę. Wybór dokumentów, Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 2005.

                      

prawo_dyplomatyczne_120A. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski, Prawo dyplomatyczne i konsularne. Wybór dokumentów, Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 2005.

      

 

ius_et_veritas_01D. Dudek, A. Janicka, W. Staszewski (red.), Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.

 

 

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY DOSTĘPNE ON-LINE:

 

 

Publikacje dr Kingi Stasiak

 

Publikacje dra hab. Wojciecha Szczepana Staszewskiego

 

Publikacje dr Anny Szarek-Zwijacz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Kinga Stasiak
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2021, godz. 14:09 - Anna Szachoń-Pszenny