PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY

 

K. Stasiak, W.Sz. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały, Tom II, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2019.

W jakiej Unii Europejskiej Polska - jaka Polska w Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowejE. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, W.Sz. Staszewski (red.), W jakiej Unii Europejskiej Polska – jaka Polska w Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019.

E. Krzysztofik (red.), Personal Freedoms of the Internal Market of the European Union in the Light of the Changing Political and Economic Situation in Europe, De Iure Pl, Berlin 2017.

System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywyE. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, A. Przyborowska-Klimczak, W.Sz. Staszewski (red.), System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017.

 

A. Szarek-Zwijacz, K. Stasiak, W. Staszewski, Stosunki polsko-armeńskie. Wybór dokumentów z wprowadzeniem, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017. 

 

Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego - 200 lat później - perspektywa międzynarodowa    J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz, J. Nowakowska-Małusecka, W. Pęksa, W.Sz. Staszewski (red.), Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.

E. Krzysztofik, E. Toura-Schwierskott (red.),  EU migration policy and the internal security of the member states, De Iure Pl , Berlin 2016.

 

E. Krzysztofik, R. M. Pal (red.), Prawno-historyczne uwarunkowania migracji Polaków po II wojnie światowej, w okresie solidarnościowym i po akcesji do Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

 

 

agencja-frontex A. Kuś, A. Kosińska (red.), A. Szachoń-Pszenny (red.), Agencja Frontex w Strefie Schengen -10 lat doświadczeń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

 

 

Acquis_return_okladka A. Kosińska, P. Wojtasik (red.), Aquis Return. Doświadczenia implementacji i rozwój polityki powrotowej Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

 

 konsul-honorowyW. Staszewski, Konsul honorowy w prawie międzynarodowym i w prawie polskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

 

 

Pobyt_okladka_eng  Pobyt_okladka_ros T. Sieniow (red.), I. Kozak, M. Tota, B. Wójcik, Pobyt długoterminowy cudzoziemców w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

 

Kulturalne_prawa_czlowieka_okladka A. Kosińska, Kulturalne prawa człowieka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

 

tom 2 A. Kuś (red.), A. Szachoń-Pszenny (red.), Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. Tom II -15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

 

tom 1 A. Kuś (red.), A. Szachoń-Pszenny (red.), Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. Tom I - 10 lat Polski w Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

 

 

Introduction to the EU Institutional Law A. Kuś (Ed.), E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. Pal, A. Parol, T. Sieniow, A. Szachoń-Pszenny,  K. Woch, P. Wojtasik, Introduction to European Union Institutional Law, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

 

 

nabywanie_obywatelstwa_polskiego_okladka_ENG  nabywanie_obywatelstwa_polskiego_okladka_ROS T. Sieniow (red.),  I. Learczyk, B. Wójcik, A. Zaprzaluk, Nabywanie obywatelstwa polskiego, Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa, Lublin 2013.

 

abiit-non-obiitA. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, W. Staszewski (red.), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVDWydawnictwo KUL, Lublin 2013.

 

 

 

Prawo instytucjonalne UE w zarysie A. Kuś (red.), E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. Pal, A. Parol, T. Sieniow, A. Szachoń-Pszenny,  K. Woch, P. Wojtasik, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

 

 

The cross-border movement A. Kuś (ed.), M. Kowerski (ed.), S. Dubaj, P. Sawczuk, A. Szachoń-Pszenny, P. Witkowski, The cross-border movement of goods and persons in the European Union, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Lublin-Zamość 2012.

 

 

A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć (red.), Leksykon prawa międzynarodowego publicznego 100 podstawowych pojęć, C.H.Beck, Warszawa 2012. 

 

 

 

BA_in_ES_-_TS_DRS T. Sieniow & D.Swenson (Eds.),Master of Arts in European Studies. Student Handbook, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.

 

 

MA_in_ES_-_TS_DRS T. Sieniow & D. Swenson (Eds.), Bachelor of Arts in European Studies. Student Handbook, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.

 

 

AKA. Kuś (red.), M. Kowerski (red.), S. Dubaj, P. Sawczuk, A. Szachoń-Pszenny, P. Witkowski, Trangraniczny przepływ towarów i osób w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Lublin-Zamość 2011.

 

 

 

Acquis Schengen a granice wewnetrzne i zewnetrzne w UEA. Szachoń-Pszenny,Acquis Schengen a granice wewnętrzne i zewnętrzne w Unii Europejskiej, Ars boni et aequi, Poznań 2011.

 

 

 

Prawo materialne UE w zarysieA. Kuś (red.), E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. Pal, T. Sieniow, A. Szachoń, K. Woch, P. Wojtasik, Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.

 

 

rights_and_obligations..._600T. Sieniow & W. Ejebugha (ed.), Rights and Obligations of Foreigners Living in The Republic of Poland, Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa, Lublin 2010.

 

 

 

informator-okladka_400T. Sieniow (red.), Prawa i obowiązki uchodźców w Polsce, Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa, Lublin 2010.

 

 

prawo_ue_z_uwzgl._tl_1902A. Kuś (red.), P. Gilowski, E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, T. Sieniow, A. Szachoń, P. Wojtasik, Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.

 

 

informator_ros_400   informator_ang_400   informator_ukr_400

T. Sieniow (red.),  M. Gwiazda, D. Jachacz, J. Oleszkowicz, Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Informator, Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa, Lublin 2009.

 

 

podrecznik_pl_400    podrecznik_ang_400    podrecznik_ros_400     podrecznik_ukr_400

T. Sieniow (red.),  A. Kosińska, P. Wojtasik ,Lubelski Podręcznik Migracyjny, Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa, Lublin 2009.

 

 

zarys_prawa_instytucjonalnego_ue_1_400A. Kuś (red.), P. Gilowski, E. Krzysztofik, T. Sieniow, A. Szachoń, P. Wojtasik,Zarys prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009. 

 

 

pokj_150E. Krzysztofik, Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

 

        

 

dziekani-prawaA. Dębiński, M. Wójcik, W. Staszewski (red.), Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.

 

 

profesorowie-prawa-2A. Dębiński, M. Wójcik, W. Staszewski (red.), Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.  

 

               

prawo-miedzynarodowe-publicA. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały, Tom I,  Wydawnictwo KUL, Lublin 2006. plik do pobrania

 

profesorowieprawa_01A. Dębiński, M. Wójcik, W. Staszewski (red.), Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.

 

stosunkipolskokirgiskie_02A. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski, Stosunki polsko-kirgiskie. Wybór dokumentów, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.   

 

traktaty_106A. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski, Traktaty o przyjaźni i współpracy zawarte przez Polskę. Wybór dokumentów, Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 2005.

                      

prawo_dyplomatyczne_120A. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski, Prawo dyplomatyczne i konsularne. Wybór dokumentów, Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 2005.

      

 

ius_et_veritas_01D. Dudek, A. Janicka, W. Staszewski (red.), Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.

 

 

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY DOSTĘPNE ON-LINE:

 

 

Publikacje dr Kingi Stasiak

 

Publikacje dra hab. Wojciecha Szczepana Staszewskiego

 

Publikacje dr Anny Szarek-Zwijacz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Kinga Stasiak
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2021, godz. 12:34 - Anna Szachoń-Pszenny