Studia Prawnicze KUL

Wersją pierwotną kwartalnika jest wersja drukowana.

 

 

UWAGA!

 

Od 2019 r. poszczególne numery czasopisma są dostępne na aktualnej stronie czasopisma, jaką jest Platforma Czasopism CzasKUL:

 

LIBCOM JOURNAL

 

 

Zeszyty na rok 2018

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 1 (73) 2018

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 2 (74) 2018

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 3 (75) 2018

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 4 (76) 2018

 

Zeszyty na rok 2017:

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 1 (69) 2017

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 2 (70) 2017

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 3 (71) 2017

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 4 (72) 2017

 

Zeszyty na rok 2016:

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 1 (65) 2016

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 2 (66) 2016

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 3 (67) 2016

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 4 (68) 2016

Zeszyty na rok 2015:

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 1 (61) 2015

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 2 (62) 2015

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 3 (63) 2015

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 4 (64) 2015

 

 Zeszyty na rok 2014:

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 1 (57) 2014

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 2 (58) 2014

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 3 (59) 2014

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 4 (60) 2014

 Zeszyty na rok 2013:

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 1 (53) 2013

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 2 (54) 2013

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 3 (55) 2013

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 4 (56) 2013

Zeszyty na rok 2012:

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 1 (49) 2012 

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 2 (50) 2012
STUDIA PRAWNICZE KUL nr 3 (51) 2012

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 4 (52) 2012

Zeszyty na rok 2011:

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 1 (45) 2011

 STUDIA PRAWNICZE KUL nr 2 (46) 2011

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 3-4 (47-48) 2011

 

Zeszyty za rok 2010:

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 1 (41) 2010

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 2-3 (42-43) 2010

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 4 (44) 2010

 

Zeszyty za rok 2009:

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 1 (37) 2009

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 2-3 (38-39) 2009

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 4 (49) 2009

 

Zeszyty za rok 2008:

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 1 (33) 2008

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 2 (34) 2008

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 3 (35) 2008

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 4 (36) 2008

 

Zeszyty za rok 2007:

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 4 (32) 2007

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 2-3 (30-31) 2007 

STUDIA PRAWNICZE KUL nr 1 (29) 2007

 

 

Prawo - Administracja - Kościół

Kwartalnik Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Wydane numery kwartalnika Prawo - Administracja - Kościół:

 

20061-2 (24-25)
Numer specjalny (26)
3 (27)
4 (28)
2005 1-2 (20-21)
3 (22)
4 (23)
1-2 (16-17)
3 (18)
4 (19)
1-2 (13)
3 (14)
4 (15)
numer specjalny 2003
1 (9)
2-3 (10-11)
4 (12)
1 (5)
2-3 (6-7)
4 (8)
1 (1)
2-3 (2-3)
4 (4)
Streszczenia PAK 2000 w językach obcych Streszczenia PAK 2000 w językach obcych (120.68 KB)
Streszczenia PAK 2001 w językach obcych Streszczenia PAK 2001 w językach obcych (120.68 KB)

 

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2020, godz. 14:54 - Monika Popek