• Kierownik Katedry Metafizyki KUL
 

Życiorys

 • 1950 - Urodzony w Witowie k. Zakopanego.
 • 1970 - 1976 - Studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie.
 • 1976 - 1979 - Studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
 • 1983 - doktorat na Wydziale Filozofii KUL na podstawie rozprawy nt.: Metoda separacji a metafizyka (promotor - O prof. M. A. Krąpca) .
 • 1980-1987 - vice-rektor i kierownik studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego.
 • 1894 - wykłady zlecone z Wybranych zagadnień z metafizyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
 • 1987 - rozpoczęcie pracy etatowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przy Katedrze Metafizyki.
 • 1991 - habilitacja na podstawie pracy „System metafizyki. Analiza przedmiotowo-zbornego poznania" (zatwierdzona przez CKK w 1992).
 • 1995 - powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego przy Katedrze Metafizyki KUL.
 • 1996 - powołany na Kierownika Katedry i Zakładu Metafizyki.
 • 1999 - Kierownik Sekcji Filozofii Teoretycznej KUL,
 • 1999 - rozpoczął pracę jako redaktor naczelny Powszechnej Encyklopedii Filozofii.
 • 2001 - uzyskał państwowy tytuł profesora zwyczajnego.

 

Stypendia naukowe i przynależność do towarzystw naukowych

 • Stypendia naukowe w Monachium (1984), Toronto (1993), Leuven (1997),
 • Towarzystwa filozoficzne polskie:
  • Towarzystwo Naukowe KUL,
  • Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu,
  • Lubelskie Towarzystwo Filozoficzne,
 • i zagraniczne
  • Società Internazionale Tommaso d'Aquino,
  • American Association of Catholic Philosophers,
  • American Society of Christian Philosophers,
  • członek Pontificia Academia di S. Tommaso - Roma.

 

 

Autor: Andrzej Maryniarczyk
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2015, godz. 10:52 - Andrzej Zykubek