Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB

Artykuły popularne

 

 

 1. Religia wobec pseudoreligii, w: "Słowo. Dziennik Katolicki. Magazyn" 4 (5-6-7 XI 1993);
 2. Człowiek drogą polityki, w: "Słowo. Dziennik Katolicki" 234 (22 XII 1993);
 3. Poznanie źródłowe - metafizyka, w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, Lublin 1994, s. 22-24;
 4. Spór o filozofię, w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, jw., s. 29-33;
 5. Tomizm - filozofia czy teologia?, w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, jw., s. 41-43;
 6. Na straży wspólnego dobra, w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, jw., s. 94-97;
 7. O źródłach i formie papieskiego nauczania moralnego w encyklice "Veritatis Splendor", w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, jw., s. 131-134;
 8. Pomóc odbudować ludzką kulturę (wraz z K. Wroczyńskim rozmowa z o. prof. Krąpcem), w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, jw., s. 153-156;
 9. Spór o przedmiot filozofii, "Przegląd Uniwersytecki" 1995 nr 2, s. 20-21;
 10. Wezwanie do wiary czynnej i odważnej, "Przegląd Uniwersytecki" 1995 nr 2, s. 14;
 11. Wezwani do wiary odważnej, w: Czytając "Przekroczyć próg nadziei", red. T. Styczeń, Z. Zdybicka, Lublin 1995, s. 187-189;
 12. Czy Bóg ukrywa się przed człowiekiem, w: Czytając "Przekroczyć próg nadziei", jw., s. 132-137;
 13. Co to jest tomizm współczesny?, w: "Słowo. Dziennik Katolicki. Magazyn" 50 (15-17 XII 1995);
 14. Pozorowany dialog filozoficzny czyli "Toruń 95", w: "Słowo. Dziennik Katolicki. Magazyn" 45 (10-12 XI 1995);
 15. Człowiek tajemnica, w: "Słowo. Dziennik Katolicki. Magazyn" 9 (3-5 III 1995);
 16. Służba prawdzie w duchu św. Tomasza z Akwinu, w: "Nasz Dziennik" 30-31 I 1999;
 17. O ethosie nauczyciela, w: "Zeszyty Instytutu Edukacji Narodowej. O Europie i edukacji", 6 (1999), s. 47-53;
 18. Aby prawo było silne a urzędnik słaby, "Nasz Dziennik" z dn. 09-10.10.1999, s. 18.
 19. Chrześcijaństwo a gnoza, "Nasz Dziennik" z dn. 25-26.09.1999, s. 15.
 20. Czy grozi nam powrót do barbarzyństwa, "Nasz Dziennik" z dn. 21-22.08.1999, s. 15.
 21. Historia "nauczycielką życia", "Nasz Dziennik" z dn. 08-09.05.1999, s. 13.
 22. Kultura "zbiorowego czynu", "Nasz Dziennik" z dn. 10-11.07.1999, s. 15.
 23. Mit zaangażowania, "Nasz Dziennik" z dn. 24-25.04.1999, s. 15.
 24. Nowa cnota obywatelska?, "Nasz Dziennik" z dn. 04-05.09.1999, s. 15.
 25. O niespełnionym "proroctwie" o Europie, "Nasz Dziennik" z dn. 26-27.06.1999, s. 15.
 26. Oświata a dobrobyt, "Nasz Dziennik" z dn. 15-16.05.1999, s. 15.
 27. Polskie "philosophari", "Nasz Dziennik" z dn. 05-06.06.1999, s. 13.
 28. Poza dobrem i złem, "Nasz Dziennik" z dn. 07-08.08.1999, s. 15, przedruk: "Nasz Dziennik" z dn. 30.06-01.07.2001, s. 22.
 29. Czy Deklaracja Praw Człowieka to... Nowy Dekalog XX wieku?, "Nasz Dziennik" z dn. 26-27.08.2000, s. 22.
 30. Narody dobrem społeczeństw czy zagrożeniem?, "Nasz Dziennik" z dn. 1516.07.2000, s. 14.
 31. Niedziela czy weekend, "Nasz Dziennik" z dn. 20-21.05.2000, s. 14.
 32. O "pokusie" bezzwrotnych pożyczek, "Nasz Dziennik" z dn. 05-06.08.2000, s. 22.
 33. Państwo poddanych a nie obywateli..., "Nasz Dziennik" z dn. 24-25.06.2000, s. 17.
 34. Pomyłka naturalistów, "Nasz Dziennik" z dn. 14-15.08.2000, s. 10.
 35. Z filozofii do mitologii i co dalej..., "Nasz Dziennik" z dn. 10-11.06.2000, s. 18.
 36. Honor i wstyd, "Nasz Dziennik" z dn. 28-29.07.2001, s. 22.
 37. Wychodzenie ze zniewolenia..., "Nasz Dziennik" z dn. 15-16.09.2001, s. 22.
 38. Wymiana duszy na "jaźń", "Nasz Dziennik" z dn. 29-30.09.2001, s. 22.
 39. Z dziejów utraconego raju, "Nasz Dziennik" z dn. 22-23.09.2001, s. 17.
 40. O filozofii w III tomie PEF, "Nasz Dziennik", [dodatek specjalny]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, z dn. 26-27.10.2002, s. 13.
 41. O oświeceniu inaczej..., "Nasz Dziennik" z dn. 02-03.11.2002, s. 11.
 42. Pierwsze takie dzieło, "Kurier Lubelski", z dn. 16.11.2002, s. 5.
 43. Potrzeba "wyobraźni miłosierdzia", "Nasz Dziennik" z dn. 14-15.09.2002, s. 21.
 44. Encyklopedia światowa, "Kurier Lubelski", z dn. 07.10.2003, s. 6.
 45. Kłopoty z humanistyką, "Nasz Dziennik", [dodatek specjalny]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, z dn. 24.10.2003, s. 8-9.
 46. Momenty przełomowe w filozofii, "Nasz Dziennik", [dodatek specjalny]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, z dn. 14.10.2004, s. 7.
 47. Lubelska Szkoła Filozoficzna (z M. A. Krąpcem), "Nasz Dziennik", [dodatek specjalny]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, z dn. 01.12.2005, s. IV.
 48. Źródła błędnych wizji człowieka, "Nasz Dziennik", [dodatek specjalny]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, z dn. 19.10.2006, s. II.
 49. O rozumie prawym, "Nasz Dziennik", [dodatek specjalny]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, z dn. 10.10.2007, s. III.
 50. Filozof, który był wierny prawdzie o rzeczywistości, "Kurier Codzienny", z dn. 1315.06.2008, s. 57.
 51. Filozof wierny rzeczywistości, "Nasz Dziennik", z dn. 16.05.2008, s. 17.
 52. [Słowa pożegnania wygłoszone podczas pogrzebu Mieczysława A. Krąpca], "Przegląd Uniwersytecki" 20 (2008), nr 2-3, s. 10-11.
 53. O Suplemencie Powszechnej Encyklopedii Filozofii, "Nasz Dziennik", [dodatek specjalny]: "Powszechna Encyklopedia Filozofii", z dn. 03.11. 2009, s. 8.
 54. Od mitologii do ideologii i z powrotem: Mity i fakty o prof. Leszku Kołakowskim, "Nasz Dziennik", z dn. 29.07.2009, s. 11-13.
 55. Powody i okoliczności powstania "Powszechnej Encyklopedii Filozofii", "Nasz Dziennik", z dn. 03.11.2009, s. 10.
 56. Jeśli nie Kościół, to "kamienie wołać będą’, "Nasz Dziennik", z dn. 10.07.2010, s. 23.
 57. Gniew może być słuszny, "Nasz Dziennik", z dn. 05-06.06. 2010, s. 18.
 58. Wytrzymać napór zła, "Nasz Dziennik", z dn. 18.10.2010, s. 11.
 59. Radio Maryja gwarantem polskiej demokracji, "Nasz Dziennik", z dn. 0203.05.2011, s. 18.
 60. Zamiast komunizmu cywilizacja miłości, "Nasz Dziennik", z dn. 23-24.07.2011, s. 18.
 61. Temu, który odważył się nie bać, "Nasz Dziennik", z dn. 28.05.2012, s. 18-19.
 62. Umocnieni w dobru, "Nasz Dziennik", z dn. 09.11.2012, s. 13.
 63. Wynagradzajmy Panu Bogu, "Nasz Dziennik", z dn. 28.12.2012.
 64. Pełzający totalitaryzm, "Nasz Dziennik", z dn. 10.09.2013, s. 12.
 65. Atak na autorytet Ojca Krąpca, [z: Z.J. Zdybicka i in.], "Nasza Polska", z dn. 07.05.2014, s. 4.
 66. Świętość, którą poświadcza napór zła, "Nasz Dziennik", z dn. 24.04.2014, s. 20-21.
 67. Prawda o stworzeniu świata, "Nasz Dziennik", z dn. 06.12.2017, s. 14-15.

 

 

Autor: Opracowanie Agata Szymaniak, Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2020, godz. 12:22 - Andrzej Zykubek