Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB

Redakcje i współredakcje publikacji naukowych

 

 

 1. Arystoteles, Metafizyka = Ta meta ta fysika = Metaphysica, tekst pol. oprac. M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, na podstawie tłum. T. Żeleźnika, t. 1-2, Lublin: RW KUL 1996; Metafizyka, Warszawa: De Agostini 2003; Metafizyka = Ta meta ta fysika = Metaphysica, wyd. 2, Lublin: PTTA 2017.
 2. Poznanie bytu czy ustalanie sensów?, red. A. Maryniarczyk, M. J. Gondek, Lublin: PTTA 1999.
 3. Św. Tomasz z Akwinu (S. Thomae Aquinatis), Quaestiones disputatae de veritate = Dysputy problemowe o prawdzie, tłum. A. Białek, tekst sprawdzili i popr. M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, red. nauk. A. Maryniarczyk, Lublin: RW KUL 1999; św. Tomasz z Akwinu, Dysputa o prawdzie: Dysputy problemowe
 4. Kwestia 1, przekł. A. Białek, tekst przekł. przejrzeli M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, wyd. 2, Lublin: PTTA 2018.
 5. Powszechna encyklopedia filozofii, red. nacz. A. Maryniarczyk, t. 1-10, Lublin: PTTA 2000-2009.
 6. Rozum otwarty na wiarę: „»Fides et ratio« - w rocznicę ogłoszenia": IIMiędzynarodowe Sympozjum Metafizyczne (KUL, 9-10.XII.1999), red. A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Lublin: PTTA 2000.
 7. Osoba i realizm w filozofii, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin: PTTA 2002.
 8. Św. Tomasz z Akwinu (S. Thomae Aquinatis), Quaestiones disputatae de bono, de appetitu boni et voluntate = Dysputy problemowe o dobru, o pożądaniu dobra
 9. O woli, tłum. A. Białek, tekst sprawdzili i popr. M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, red. nauk. A Maryniarczyk, Lublin: Wyd. KUL 2003; św. Tomasz z Akwinu, Dysputy o dobru: Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestie 21-22, przekł. A. Białek, tekst przekł. przejrzeli M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, Lublin: PTTA 2019.
 10. Błąd antropologiczny, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin: PTTA 2003.
 11. Metafizyka w filozofii, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin: PTTA 2004.
 12. Analogia w filozofii, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Skrzydlewski, Lublin: PTTA 2005.
 13. 400 lat Witowa: 1606-2006, red. A. Maryniarczyk, Witów-Lublin: Parafia Matki Bożej Szkaplerznej-PTTA 2006.
 14. Substancja, natura, prawo naturalne, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin: PTTA 2006.
 15. Św. Tomasz z Akwinu (S. Thomae Aquinatis), Quaestiones disputatae de ideis, de scientia Dei = Dysputy problemowe o ideach, o wiedzy Boga, tłum. A. Białek, tekst sprawdzili i popr. M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, red. nauk. A. Maryniarczyk, Lublin: Wyd. KUL 2006.
 16. Dusza, umysł, ciało: Spór o jedność bytową człowieka, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin: PTTA 2007.
 17. Spór o cel: Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin: PTTA 2008.
 18. Św. Tomasz z Akwinu (S. Thomae Aquinatis), Quaestiones disputatae de sensualitate, depassionibus animae = Dysputy problemowe o zmysłowości, o uczuciach, tłum. A. Białek, tekst sprawdzili i popr. M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, red. nauk. A. Maryniarczyk, Lublin: Wyd. KUL 2008; św. Tomasz z Akwinu, Dysputy o uczuciach: Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestie 2—26, przekł. A. Białek, tekst przekł. przejrzeli M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, wyd. 2, Lublin: PTTA 2020.
 19. Spór o rozumienie filozofii, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin: PTTA 2009.
 20. Osoba i uczucia, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin: PTTA 2010.
 21. Polski Arystoteles XX wieku, red. A. Maryniarczyk, Lublin: PTTA 2010.
 22. Św. Tomasz z Akwinu (S. Thomae Aquinatis), Quaestiones disputatae de synderesi, de conscientia = Dysputy problemowe o synderezie, o sumieniu, tłum. A. Białek, tekst sprawdzili i popr. M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, red. nauk. A. Maryniarczyk, Lublin: Wyd. KUL 2010; św. Tomasz z Akwinu, Dysputy o sumieniu: Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestie 16 i 17, przekł. A. Białek, tekst przekł. przejrzeli M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, Lublin: PTTA 2018.
 23. Encyklopedia filozofii polskiej, red. nacz. A. Maryniarczyk, t. 1-2, Lublin: PTTA 2011.
 24. Spór o prawdę, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin: PTTA 2011.
 25. Promotor kultury klasycznej, red. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień, Lublin: PTTA 2011.
 26. Słownik - przewodnik filozoficzny, red. nacz. A. Maryniarczyk, Lublin: PTTA 2012.
 27. Spór o dobro, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin: PTTA 2012.
 28. W trosce o rozumienie człowieka, red. nauk. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień, Lublin: PTTA 2012.
 29. Spór o piękno, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Z. Pańpuch, Lublin: PTTA 2013.
 30. W trosce o godziwe prawo, red. nauk. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień, Lublin: PTTA 2013.
 31. O uniwersytecie, red. nauk. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień, Lublin: PTTA 2014.
 32. Spór o naturę ludzką, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, A. Gudaniec, Lublin: PTTA 2014.
 33. O polityce, red. nauk. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień, Lublin: PTTA 2015.
 34. Spór o początek i koniec życia ludzkiego, red. nauk. A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Z. Pańpuch, Lublin: PTTA 2015.
 35. Pierwszy polski metafizyk, red. A. Maryniarczyk, P. Gondek, K. Stępień, Lublin: PTTA 2016.
 36. Wokół antropologii Karola Wojtyły, red. nauk. A. Maryniarczyk, P. Sulenta, T. Duma, Lublin: PTTA 2016.
 37. O dobru wspólnym, red. nauk. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień, Lublin: PTTA 2017.
 38. O metafizyce Arystotelesa: U podstaw filozofowania realistycznego, red. nauk. A. Maryniarczyk, N. Kunat, A. Pańpuch, Lublin: PTTA 2017.
 39. Nieprzemijająca nowośćfilozofii św. Tomasza z Akwinu, red. nauk. A. Maryniarczyk, N. Gondek, W. Daszkiewicz, Lublin: PTTA 2018.
 40. O realizm w filozofii, red. nauk. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień, Lublin: PTTA 2018.
 41. Spór o metafizykę: W10. rocznicę śmierci o. Mieczysława A. Krąpca OP, red. nauk. A. Maryniarczyk, N. Gondek, A. Mamcarz-Plisiecki, Lublin: PTTA 2019.
 42. W służbie uniwersytetu i Kościoła, red. nauk. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień, Lublin: PTTA 2019.
 43. Arystoteles, Analityki pierwsze, Analityki wtóre, przekł. i oprac. M. A. Wesoły, red. tomu A. Maryniarczyk, Lublin: PTTA 2020.
 44. Kim jest człowiek? Współczesne debaty antropologiczne, red. nauk. A. Maryniarczyk, N. Gondek, Lublin: PTTA 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Opracowanie Agata Szymaniak, Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2020, godz. 12:02 - Andrzej Zykubek