Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB

Wywiady

 

 

 

 • Pomóc odbudować ludzką kulturę, z M. A. Krąpcem rozm. A. Maryniarczyk, K. Wroczyński, w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, oprac. red. T. Rakowski, Lublin: Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej 1994, s. 153-156.
 • Służba prawdzie w duchu św. Tomasza z Akwinu, rozm. K. Stępień, "Nasz Dziennik", z dn. 30-31.01.1999, s. 9.
 • Służyć prawdzie - o powodach powołania Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, rozm. K. Stępień, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu" (1999) nr 1, s. 4-9.
 • Przywrócić filozofię samej filozofii, rozm. K. Stępień, "Nasz Dziennik", [dodatek specjalny]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, z dn. 09-10.12.2000, s. III-IV.
 • Ogarnąć cały świat, rozm. G. Wójcikowski, "Kurier Lubelski" z dn. 14.01.2002.
 • Encyklopedii tom IV, rozm. P. Mazur, "Nasz Dziennik", [dodatek specjalny]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, z dn. 24.10.2003, s. 10.
 • Tom IV i co dalej?, rozm. P. Mazur, "Nasz Dziennik", [dodatek specjalny]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, z dn. 24.10.2003, s. 10.
 • Powszechna Encyklopedia Filozofii - zamierzenia i niespodzianki, rozm. A. Gudaniec, "Nasz Dziennik" [dodatek specjalny]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, z dn. 14.10.2004, s. 10.
 • Zamiast mistrza i szkoły - anonimowe standardy nauczania, rozm. K. Stępień, "Nasz Dziennik", [dodatek specjalny]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, z dn. 01.12.2005, s. II-III.
 • O kulisach prac przy VII tomie Powszechnej Encyklopedii Filozofii, rozm. P. Skrzydlewski, "Nasz Dziennik", [dodatek specjalny]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, z dn. 19.10.2006, s. IV.
 • Wokół prac przy "Powszechnej Encyklopedii Filozofii", rozm. K. Stępień, "Nasz Dziennik" [dodatek specjalny]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, z dn. 10.10.2007, s. IV.
 • Filozofia nas otworzy, rozm. A. Dziamian, "Kurier Lubelski" z dn. 13-14.12.2008, s. 14-17.
 • Pozostał w swoich dziełach, w swojej myśli, rozm. K. Cegielska, "Nasz Dziennik", [dodatek specjalny]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, z dn. 10-11.05.2008, s. 8.
 • Zaciągnęliśmy wobec Niego dług wdzięczności: Ojciec Krąpiec a Powszechna encyklopedia filozofii, rozm. K. Stępień, "Nasz Dziennik", z dn. 14.11.2008, s. 8-9.
 • Filozofia była jego drugą naturą, rozm. A. Kruczek, "Nasz Dziennik", z dn. 07.05.2009, s. 17.
 • Nigdy nie żartował z filozofii, rozm. J. Wiszniewska, w: Spór o rozumienie filozofii, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin: PTTA 2009, s. 317-329.
 • Agresywny laicyzm podnosi głowę, rozm. B. Rąpala, "Nasz Dziennik", z dn. 07-08.08.2010, s. 13.
 • Media kradną prawdę, rozm. A. Kruczek, "Nasz Dziennik", z dn. 24-25.04.2010, s. 14.
 • Naród odzyska tożsamość, rozm. M. Goss, "Nasz Dziennik", z dn. 19.04.2010.
 • Nie zdradzajmy samych siebie, rozm. P. Czartoryski-Sziler, "Nasz Dziennik", z dn. 16.06.2010, s. 16.
 • Poznać by zrozumieć - kurs metafizyki, rozm. P. Pasionek, "Nasz Dziennik", z dn. 18-19.12.2010, s. 16.
 • Trzeba liczyć się z wolą Narodu, rozm. B. Rąpala, "Nasz Dziennik", z dn. 13.08.2010, s. 10.
 • O polskiej filozofii i lubelskiej szkole filozoficznej w kontekście prac nad "Encyklopedią filozofii polskiej", rozm. K. Stępień, "Cywilizacja" (2011) nr 37, s. 84-92.
 • Czy istnieje polska filozofia?, rozm. K. Stępień, "Nasz Dziennik", z dn. 19.01.2012, s. 12-13.
 • O św. Tomaszu z Akwinu - " apostole prawdy", rozm. K. Stępień, "Cywilizacja" (2013) nr 44, s. 187-190.
 • Spotkanie z Mistrzem w sztuce filozofowania: O osobie i książkach o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca, rozm. A. Zalewska, "Cywilizacja" (2013) nr 46, s. 66-72.
 • Pod pozorem dobra, rozm. K. Cegielska, "Nasz Dziennik", z dn. 11.12.2013, s. 13.
 • KUL w czasach zarazy, rozm. A. Kruczek, "Nasz Dziennik", z dn. 24-25.05.2014, s. 10-11.
 • Metafizyka o życiu i śmierci, rozm. A. Kruczek, "Nasz Dziennik", z dn. 09.12.2014, s. 12.
 • O potrzebie przewodnika po filozofii, rozm. K. Stępień, "Cywilizacja" (2014) nr 48, s. 79-81.
 • Arystoteles nadal inspiruje: Co zawdzięczamy genialnemu filozofowi, rozm. A. Kruczek, "Nasz Dziennik", z dn. 30.11.2016, s. 20.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Opracowanie Agata Szymaniak, Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2020, godz. 13:47 - Andrzej Zykubek