maryniarczyk_andrzej_nekrolog

 

Śp. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk

 

salezjanin

 

urodzony 26 stycznia 1950 r. w Witowie na Podhalu
zmarł 27 grudnia 2020 r. w Lublinie

 

Profesor zwyczajny KUL

filozof i metafizyk

 

Kierownik Katedry Metafizyki
Kierownik Sekcji Filozofii Teoretycznej KUL (1992-2000)

 

Członek licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych,
w tym m.in. Współzałożyciel i Prezes Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu

 

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis
Uhonorowany Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt
dorobku naukowego oraz nagrodami uczelnianymi za wybitne osiągnięcia naukowe
Laureat Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Fenix

 

Autor wielu książek i artykułów naukowych
Inicjator i redaktor wielu ważnych serii wydawniczych, w tym redaktor naczelny
Powszechnej Encyklopedii Filozofii oraz Encyklopedii Filozofii Polskiej

 

Ceniony Wykładowca, Nauczyciel i Mistrz wielu pokoleń studentów KUL

 

Msza św. żałobna będzie sprawowana 30 grudnia 2020 r. o godz. 13.00
w Kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych,
przy ul. Kalinowszczyzna 3 w Lublinie (parafia Księży Salezjanów).

 

Dalsze uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie.

 

 

Rektor i Senat KUL
Dziekan Wydziału Filozofii
Dyrektor i Rada Instytutu Filozofii
oraz społeczność akademicka KUL

 

 

 

 

Msza św. pogrzebowa będzie transmitowana online

na stronie Wydziału Filozofii KUL

www.filozofia.kul.pl

 

 

Na KUL uroczysta Msza św. w intencji ks. Profesora z udziałem Senatu KUL

będzie celebrowana w dniu 13 stycznia 2021 r. (środa) o godzinie 12.30.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2020, godz. 12:35 - Andrzej Zykubek