Kierunki badań naukowych

 

A. Zagadnienia z metodologii metafizyki

 • problematyka metody metafizyki realistycznej (separacji),
 • specyfika „systemu" metafizyki realistycznej,
 • specyfika języka metafizyki, wyjaśniania i uzasadniania w metafizyce,
 • granice stosowania logiki formalnej do metafizyki,
 • metafizyka a ontologie.

B. Zagadnienia z teorii poznania metafizycznego

 • specyfika poznania metafizycznego (poznanie sądowe),
 • sądy egzystencjalne i ich rola w poznaniu realistycznym,
 • transcendentalia i metafizyczne pierwsze zasady i ich rola w rozumiejącym poznaniu rzeczywistości,
 • problematyka prawdy i racjonalności,
 • analogia bytów i analogia poznania.

C. Wybrane zagadnienia z metafizyki

 • problem substancji i jej rola w poznaniu metafizycznym,
 • przyczyny i skutki rugowania substancji z filozofii nowożytnej i współczesnej,
 • podstawy racjonalności i celowości świata,
 • podstawy metafizycznej teorii stworzenia świata (creatio ex nihilo),
 • złożenia bytowe i ich funkcja w wyjaśnianiu natury bytów,
 • problem przyczyn i poznania przyczynowego.

D. Zagadnienia filozofii prawa

 • metafizyczne podstawy filozofii prawa,
 • natura i prawo naturalne,
 • status bytowy prawa.

E. Zagadnienia z filozoficznej antropologii

 • postawy formowania się rozumienia człowieka jako osoby,
 • transcendencja bytu ludzkiego: teoretyczne i praktyczne konsekwencje,
 • problem jedności bytowej człowieka: dusza-umysł-ciało,
 • zastosowanie złożeń bytowych do determinacji granic eksperymentów medycznych,
 • zastosowanie teorii aktu i mnożności w wyjaśniania aktualizacji bytu ludzkiego.

 

Autor: Andrzej Maryniarczyk
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2015, godz. 10:38 - Andrzej Zykubek