Książki

 

 1. Metoda separacji a metafizyka. Związek formowania pojęcia bytu z determinacją przedmiotu metafizyki, Lublin 1985;
 2. System metafizyki. Analiza przedmiotowo-zbornego poznania, Lublin 1991;
 3. Monistyczna i dualistyczna interpretacja rzeczywistości, Zeszyty z metafizyki, Nr 1 Lublin 20063;
 4. Pluralistyczna interpretacja rzeczywistości. Zeszyty z metafizyki, Nr 2, Lublin 1998, 20042;
 5. Realistyczna interpretacja rzeczywistości. Zeszyty z metafizyki, Nr 3, Lublin 1999, 20042;
 6. Metafizyka w ekologii, RW KUL Lublin 1999;
 7. (wraz z M. A. Krąpcem) trójjęzyczne (grecko-łacińsko-polskie) wydanie Metafizyki Arystotelesa, t. 1-2 Lublin 1996
 8. Biesiedy o metafizykie (wraz z M. A. Krąpcem), Lublin 1999;
 9. Tomizm. Dla-czego?, Lublin 20012 (wyd. II poszerzone);
 10. Rozmowy o metafizyce (wraz z M. A. Krąpcem), Lublin 2002;
 11. O rozumienie świata (wraz z M. A. Krąpcem), M. Krąpiec, Dzieła XXII, RW KUL Lublin 2002;
 12. O przyczynach, partycypacji i analogii. Zeszyty z metafizyki, Nr 6, Lublin 2005;
 13. Metoda metafizyki realistycznej, Lublin 2005;
 14. Odkrycie wewnętrznej struktury bytu. Zeszyty z metafizyki, Nr 5, Lublin 2006
 15. Racjonalność i celowość świata osób i rzeczy, Zeszyty z metafizyki, Nr 4 Lublin 20072.
 16. Człowiek wobec świata, Lublin 2009, ss. 209
 17. (z M. A. Krąpcem) The Lublin Philisophical School, Lublin 2010, ss.135.
 18. The monistic and Dualistic interpretation of Reality. Notebooks of Metaphysics Vol. 1, Lublin 2010, ss.131.
 19. The Pluralistic Interpretation of Reality, Notebooks of Metaphysics Vol. 2, Lublin 2011, ss. 156.
 20. The Realistic Interpretation of Reality, Notebooks of Metaphysics Vol. 3 Lublin 2015, ss.171.
 21. Metafizyka a ontologie, Lublin 2015, ss. 308.
Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2015, godz. 10:46 - Andrzej Zykubek