PUBLIKACJE DRA HAB. WOJCIECHA SZ. STASZEWSKIEGO ON-LINE:

 

 

W.Sz. Staszewski, Umowa o współpracy kulturalnej z 1959 r., [w:] P. Czubik, W. Burek (red.), Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurydystanu (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich), Wydawca: Ziyad Raoof, Kraków 2016, ISBN 978-83-935927-1-5, s. 45-61.

 

plik do pobrania

 

 

W.Sz. Staszewski, Wolność przemieszczania się w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego" 2005, vol. III, s. 22-40.

 

 

 

 

W.Sz. Staszewski, Komitet Konsultacyjny Prezydentów Polski i Litwy, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Studia i Materiały CBW UW 93, ISSN 1231-0077, Warszawa 2002, ss. 35.

 

 

 

 

W.Sz. Staszewski, Komitet Konsultacyjny Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Studia i Materiały CBW UW 84, ISSN 1231-0077, Warszawa 2000, ss. 35.

 

 

 

  

W.Sz. Staszewski, Ramy instytucjonalnoprawne polsko-ukraińskiej współpracy międzyregionalnej i transgranicznej, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Studia i Materiały CBW UW 77, ISSN 1231-0077, Warszawa 1999, ss. 32.

 

 

 

 

Autor: Wojciech Staszewski
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2017, godz. 18:48 - Wojciech Staszewski