PUBLIKACJE DRA HAB. WOJCIECHA SZ. STASZEWSKIEGO ON-LINE:

 

 

W.Sz. Staszewski, Umowa o współpracy kulturalnej z 1959 r., [w:] P. Czubik, W. Burek (red.), Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurydystanu (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich), Wydawca: Ziyad Raoof, Kraków 2016, ISBN 978-83-935927-1-5, s. 45-61.

 

plik do pobrania

 

 

W.Sz. Staszewski, Wolność przemieszczania się w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego" 2005, vol. III, s. 22-40.

 

 

 

 

W.Sz. Staszewski, Komitet Konsultacyjny Prezydentów Polski i Litwy, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Studia i Materiały CBW UW 93, ISSN 1231-0077, Warszawa 2002, ss. 35.

 

 

 

 

W.Sz. Staszewski, Komitet Konsultacyjny Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Studia i Materiały CBW UW 84, ISSN 1231-0077, Warszawa 2000, ss. 35.

 

 

 

  

W.Sz. Staszewski, Ramy instytucjonalnoprawne polsko-ukraińskiej współpracy międzyregionalnej i transgranicznej, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Studia i Materiały CBW UW 77, ISSN 1231-0077, Warszawa 1999, ss. 32.

 

 

 

 

 

Polityka traktatowa Polski w zakresie umów o przyjaźni i współpracy po „Jesieni Ludów”, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2019, t. 17, z. 1, ISSN 1732-1395. (DOI: 10.36874/RIESW.2019.1.13)

 

 

 

 

The Labor Law Issues in the Treaties of Friendship and Cooperation Made by Poland with the Western European Countries after 1989, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” 2019, t. XII, nr 2, ISSN 1899-7694, s. 337-350 (https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-26)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Wojciech Staszewski
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2020, godz. 14:46 - Wojciech Staszewski