Dr Anna Szarek-Zwijacz -adiunkt


zdjecie_na_strone_katedry

Życiorys naukowy  

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. W latach 1994 –1999 odbyła studia prawnicze na wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zakończone z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. Tytuł magistra prawa uzyskała na podstawie pracy pt.„Problem odszkodowań wojennych w stosunkach polsko – niemieckich w świetle prawa międzynarodowego ” napisanej w ramach seminarium magisterskiego z prawa międzynarodowego publicznego pod kierunkiem dr Anny Przyborowskiej –Klimczak. Od października 1999 r. była zatrudniona jako asystentka w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego KUL. W latach 2004-2005 współpracowała z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. W październiku 2007 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem "Funkcje kontrolne organów traktatowych w systemie ochrony praw człowieka ONZ" napisanej pod kierownictwem prof. dr hab. Anny Przyborowskiej-Klimczak. Recenzentami pracy byli dr hab. Krzysztof Motyka (prof. KUL) i prof. dr hab. Jerzy Menkes. Od 2008 roku była zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego. Od 2018 roku współpracuje z Burem Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP (główny specjalista w zakresie umów międzynarodowych). Od 2019 r. jest zatrudniona na stanowisku adiunkta dydaktycznego w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej. 

 

Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia prawa traktatów, kodyfikacji prawa międzynarodowego, podmiotowości międzynarodowej, kontroli przestrzegania praw człowieka w systemie ONZ, działalności organizacji międzynarodowych oraz prawa dyplomatycznego i konsularnego.   
 

Zajęcia dydaktyczne
- Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia, wykład, seminaria)

- Public International Law (lecture)

- International Organizations (lecture)

- Diplomatic Law and Protocol (lecture)

- Prawo organizacji międzynarodowych (wykład, rok akad. 2014/2015)

- Współpraca kulturalna w Europie (wykład, rok akad. 2014/2015)

- Prawo dyplomatyczne i konsularne (konwersatorium, rok akad. 2013/2014)

- Administracja instytucji międzynarodowych (wykład, rok akad. 2013/2014)

- Fundamentals of diplomacy (konwersatorium, rok akad. 2013/2014)

- Organizacja handlu międzynarodowego (wykład, rok akad. 2014/2015)

- Diplomatic Law (wykład, rok akad. 2016/2017)

- Diplomatic Protocol (wykład, rok akad. 2016/2017)

 


  Działalność naukowa

 

  Publikacje on-line

 

Kontakt


e-mail:szarek@kul.pl

Autor: Karina Olech
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2021, godz. 11:49 - Anna Szarek-Zwijacz