PUBLIKACJE

 

DR ANNY SZAREK-ZWIJACZ

 

 

A. Szarek-Zwijacz, Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka dotyczący procedury zawiadomień - rzeczywiste wzmocnienie ochrony praw dzieci?, [w:] M. Balcerzak, J. Kapelańska - Pręgowska (red.), Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniami praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, Toruń 2016, s. 159 - 187.

 

 

 

A. Szarek-Zwijacz, Geneza i przebieg prac nad Konwencją wiedeńską o stosunkach konsularnych z 1963 r., [w:] P. Czubik, W. Burek (red.), Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), Instytut Multimedialny, Kraków 2014, s. 13-30.

 

 

 

A. Szarek, Nieważność zastrzeżeń do traktatów - kilka uwag w związku z zakończeniem prac Komisji Prawa Międzynarodowego nad zagadnieniem zastrzeżeń do traktatów, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego" 2012, vol. X, s. 85-105. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Wojciech Staszewski
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2017, godz. 21:15 - Wojciech Staszewski