Instytut

PRAWA

Instytut

PRAWA KANONICZNEGO

Instytut

ADMINISTRACJI

Instytut

EUROPEISTYKI

 

INSTYTUT PRAWA

I Katedra Prawa Cywilnego (C-706)

Kierownik - dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

dr Katarzyna Skubisz-Kępka, adiunkt

dr Marta Stepnowska, adiunkt

dr Jacek Trzewik, asystent, sekretarz
dr Katarzyna Dębińska-Domagała, asystent 

 

II Katedra Prawa Cywilnego (C-749)

Kierownik - dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
dr Aneta Biały, adiunkt,  sekretarz
dr Paweł Bucoń, asystent

 

Katedra Finansów i Prawa Finansowego (C-716)

Kierownik - dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL

dr hab. Beata Kucia-Guściora, adiunkt, sekretarz
dr hab. Monika Mϋnnich, adiunkt

dr Marcin Burzec, adiunkt, opiekun praktyk

dr Michalina Duda-Hyz, adiunkt

 

Katedra Historii Ustroju i Prawa (C-741)

Kierownik - dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL

dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL

dr Emilia Czepczyńska, asystent

dr Judyta Dworas-Kulik, asystent, sekretarz

 

Katedra Negocjacji i Mediacji (C-706A)

Kierownik - ks. dr hab. Włodzimierz Broński

dr Piotr Sławicki, asystent, sekretarz

dr Marek Dąbrowski, asystent

mgr Kamil Golema, asystent


Katedra Postępowania Cywilnego (C-520)

Kierownik - dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
dr Edyta Gapska, adiunkt, sekretarz
dr Paweł Wrzaszcz, asystent

dr Kinga Dróżdż, asystent

dr Paulina Woś. asystent

 

Katedra Postępowania Karnego (C-533)

Kierownik - dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL

dr Joanna Dzierżanowska, adiunkt

dr Marek Smarzewski, adiunkt, sekretarz

 

Katedra Praw Człowieka (C-717A)

Kierownik - ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
dr Michał Skwarzyński, asystent, sekretarz

dr Robert Tabaszewski, asystent

 

Katedra Prawa Administracyjnego (C-702, C-702A)

Kierownik - ks. dr hab. Sławomir Fundowicz

dr hab. Tomasz Sienkiewicz, adiunkt
dr Lidia Jaskuła, adiunkt (urlop)

dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, adiunkt
dr Katarzyna Mełgieś, adiunkt 

dr Krzysztof Dobieżyński, adiunkt
dr Katarzyna Kułak-Krzysiak, adiunkt, sekretarz

dr Bartosz Kuś, adiunkt

dr Jerzy Parchomiuk, asystent

 

Katedra Prawa Handlowego (C-752)

Kierownik - dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
dr Dariusz Bucior, adiunkt
dr Paweł Zdanikowski, adiunkt

dr Piotr Kędzierski, asystent
mgr Michał Hałasa, asystent, sekretarz

 

Katedra Prawa Karnego (C-747)

Kierownik - dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
dr Małgorzata Gałązka, adiunkt
dr Sławomir Hypś, adiunkt

dr Małgorzata Kuć, adiunkt

dr Zuzanna Gądzik, asystent, sekretarz

 

Katedra Prawa Karnego Wykonawczego (C-519)

Kierownik - prof. dr hab. Jerzy Migdał

dr Grzegorz Skrobotowicz, asystent, sekretarz

dr Damian Szeleszczuk, adiunkt

 

Katedra Prawa Konstytucyjnego (C-751)

Kierownik - prof. dr hab. Dariusz Dudek
dr hab. Przemysław Czarnek, adiunkt

dr Kamila Doktór-Bindas, asystent
dr Ilona Grądzka, asystent, sekretarz

 

Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego (C-705, C-721)

Kierownik - dr Delaine Swenson, prof. KUL

dr hab. Wojciech Sz. Staszewski, adiunkt
dr Kinga Stasiak, adiunkt

dr Anna Szarek-Zwijacz, adiunkt
mgr Marzena Rzeszót, wykładowca

 

Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (C-750)

Kierownik - dr hab. Paweł Nowik, adiunkt
dr Maciej Jarota, asystent, sekretarz

mgr Monika Markisz, asystent

 

Katedra Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny (C-535)

Kierownik - dr hab. Piotr Telusiewicz, adiunkt

dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL

ks. dr Zdzisław Jancewicz, asystent, sekretarz 

 

Katedra Prawa Rzymskiego (C-532)

Kierownik - dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

dr Izabela Leraczyk, asystent, sekretarz

 

Katedra Prawa Wyznaniowego (C-701)

Kierownik - ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL

dr Aneta Abramowicz, adiunkt

dr Michał Zawiślak, adiunkt

dr Marta Ordon, asystent, sekretarz

ks. mgr lic. Michał Czelny, asystent

 

Katedra Teorii i Filozofii Prawa (C-744)

Kierownik - ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL

dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL

dr Tomasz Barszcz, adiunkt, sekretarz

 

C - Collegium Joannis Pauli II, Al. Racławickie 14   Mapa dojazdu

 

INSTYTUT PRAWA KANONICZNEGO

Katedra Historii Prawa Kanonicznego (C-523)

Kierownik - ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL

ks. bp dr hab. Artur Miziński, adiunkt (urlop)

ks. dr hab. Tadeusz Syczewski

ks. dr Adam Jaszcz, asystent, sekretarz

  

Katedra Kościelnego Prawa Procesowego (C-539) 

Kierownik - dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

ks. dr Grzegorz Bzdyrak, asystent. sekretarz

ks. dr Wojciech Witkowski, asystent, opiekun praktyk: prawo kanoniczne

  

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego (C-742, C-743)

Kierownik - ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
dr Agnieszka Romanko, adiunkt, sekretarz
dr Anna Słowikowska, adiunkt

 

Katedra Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego (C-722) 

Kierownik - ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL

ks. dr hab. Paweł Kaleta, adiunkt, sekretarz
ks. dr Adam Kaczor, asystent

  

Katedra Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych (C-748)

Kierownik - o. prof. dr hab. Wiesław Bar

dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL

dr Lidia Fiejdasz-Buczek, adiunkt

 

Katedra Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich (C-525) 

Kierownik - ks. dr hab. dr h. c. Leszek Adamowicz
ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski, adiunkt

ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, adiunkt

 

   

C - Collegium Joannis Pauli II, Al. Racławickie 14   Mapa dojazdu

 

INSTYTUT ADMINISTRACJI

Katedra Nauki Administracji (CI-400)

Kierownik - dr hab. Michał Domagała, adiunkt

prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

dr hab. Marcin Szewczak, adiunkt

dr Magdalena Kisała, asystent, sekretarz

dr Małgorzata Ganczar, asystent

 

Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego (CI-401)

Kierownik -dr hab. Wojciech Wytrążek, adiunkt

dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
dr hab. Rafał Arkadiusz Biskup, adiunkt

dr Bożena Czech-Jezierska, adiunkt, opiekun praktyk stud.: admin. I st.

dr Maciej Gapski, adiunkt

 

Katedra Historii Administracji (CI-403)

Kierownik - ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL

dr Sebastian Kwiecień, adiunkt, opiekun praktyk stud.: admin. II st.

mgr Paulina Liszka, asystent, sekretarz  

 

Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem (CI-412)

Kierownik - dr hab. Maciej Rudnicki
dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL
dr Kamila Sobieraj, adiunkt, sekretarz

 

Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (CI-402)

Kierownik - dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
dr hab. Anna Tunia, prof. KUL

dr Iwona Bień-Węgłowska, adiunkt, sekretarz

 

Katedra Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego (CI-203)

Kierownik - dr hab. Jan Mariusz Izdebski, adiunkt

dr hab. Rafał Sura, prof. KUL

dr hab. Piotr Zacharczuk, adiunkt

mgr Mateusz Mąkosa, sekretarz

 

 

CI - Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1    Mapa dojazdu

 

INSTYTUT EUROPEISTYKI

Katedra Prawa Unii Europejskiej  (CI-407, CI-408)

Kurator: dr Delaine Swenson, prof. KUL

dr hab. Marek Dobrowolski, adiunkt

dr Anna Kosińska, adiunkt

dr Edyta Krzysztofik, adiunkt

dr Anna Szachoń-Pszenny, adiunkt

dr Agnieszka Parol, adiunkt

mgr Katarzyna Woch, asystent, sekretarz

 

Katedra Nauk o Polityce (CI-404)

Kierownik: dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL

dr Luc Reydams, prof. KUL 

dr hab. Filip Ciepły, adiunkt

 

Katedra Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego (CI-409)

Kierownik: dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
dr Agnieszka Kawałko, asystent, sekretarz

dr Tomasz Sieniow, asystent

 

CI - Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1    Mapa dojazdu

 

C - Collegium Joannis Pauli II, Al. Racławickie 14   Mapa dojazdu
CI - Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1    Mapa dojazdu

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2019, godz. 09:44 - Adam Jankowski