Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie) rok akademicki 2020/2021I rok

Emisja głosu

Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej

Historia Kościoła Powszechnego w starożytności

Historia sztuki

Historia zbawienia

Język łaciński

Literatura religijna

Metafizyka

Muzyka kościelna

Teoria poznania

Wprowadzenie w chrześcijaństwo: liturgika

Wprowadzenie w chrześcijaństwo: modlitwa

Wprowadzenie w chrześcijaństwo: prawdy wiary

Wprowadzenie w chrześcijaństwo: życie moralne

Wstęp do filozofii

Wstęp ogólny do Pisma świętego

 

II rok

Antropologia z elementami filozofii kultury

Etyka

Filozofia Boga

Filozofia przyrody

Historia filozofii nowożytnej i współczesnej

Historia Kościoła powszechnego: średniowiecze

Historia Kościoła w Polsce: średniowiecze

Język łaciński

Liturgika: Historia liturgii, prawo liturgiczne

Logika z elementami semiotyki

Metafizyka

Muzyka kościelna

Ogólna metodologia nauk

Patrologia: okres I – do 325 r.

Patrologia: okres II i III - od r. 325 do r. 749

Psychologia ogólna

Psychologia rozwojowa i wychowawcza

Religiologia

 

Początek strony

III rok

Chrystologia fundamentalna

Eklezjologia fundamentalna

Historia Kościoła powszechnego: nowożytność i czasy najnowsze

Historia Kościoła nowożytnego w Polsce

Język grecki

Język łaciński w dokumentach i życiu Kościoła

Język starocerkiewny

Liturgika: Rok liturgiczny i Liturgia Godzin

Liturgika bizantyjska: rok liturgiczny

Muzyka kościelna

Nowy Testament: Pisma Pawłowe

Pedagogika z elementami dydaktyki

Prawo kanoniczne: historia źródeł i normy generalne/I księga KPK/

Psychologia rozwojowa, wychowawcza i społeczna

Stary Testament: Pięcioksiąg i Księgi Historyczne

Technologie informacyjne w dydaktyce i ewangelizacji

Teologia dogmatyczna: Wstęp do teologii

Teologia dogmatyczna: Mariologia

Teologia dogmatyczna: Sakramentologia

Teologia moralna ogólna

Początek strony

IV rok

Homiletyka: historia kaznodziejstwa

Homiletyka: homilie historiozbawcze

Katechetyka: dydaktyka szczegółowa

Katolicka Nauka Społeczna i Myśl społeczna Jana Pawła II

Liturgika bizantyjska: rok liturgiczny

Liturgika: Eucharystia

Metodyka katechezy

Muzyka kościelna

Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne

Prawo kanoniczne: ustrój hierarchiczny Kościoła, zadanie nauczania, prawo majątkowe i karne – II, III, V, VI księgi KPK

Prawo Kościołów Wschodnich

Proseminarium

Stary Testament: Księgi Prorockie

Teologia biblijna

Teologia dogmatyczna: Chrystologia

Teologia dogmatyczna: O Bogu Jedynym i Bogu w Trójcy

Teologia dogmatyczna: Soteriologia

Teologia duchowości

Teologia moralna szczegółowa: Moralność życia małżeńsko-rodzinnego

Teologia moralna szczegółowa: Moralność życia religijnego

 

 Początek strony

V rok

Dydaktyka katechezy

Homiletyka: teologia przepowiadania

Liturgika: Sakramenty inicjacji

Nowy Testament: Pisma Janowe

Prawo kanoniczne: sakramenty (księga IV KPK)

Stary Testament: Psalmy i Księgi Mądrościowe

Teologia dogmatyczna: Charytologia

Teologia dogmatyczna: Eklezjologia

Teologia dogmatyczna: Eschatologia

Teologia dogmatyczna: Protologia

Teologia moralna szczegółowa: teologia życia i zdrowia

Teologia moralna szczegółowa: Moralność życia społecznego

Teologia pastoralna fundamentalna

Zagadnienia ekumeniczne

Liturgika bizantyjska: sakramenty

Prawo Kościołów Wschodnich

Homiletyka obrzędowa. Homilie dla dzieci i młodzieży

Katechetyka: dydaktyka szczegółowa

Muzyka kościelna

Praktyki pedagogiczno-katechetyczne: szkoła podstawowa

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne

 Początek strony

VI rok

Administracja kościelna

Homiletyka formalna

Katechetyka

Katechetyka i pedagogika specjalna

Katechetyka: dydaktyka szczegółowa

Liturgika bizantyjska: sakramenty

Liturgika: Sakramenty uzdrowienia, komunii i sakramentalia

Medycyna pastoralna

Muzyka kościelna

Praktyki pedagogiczno-katechetyczne: szkoły ponadpodstawowe

Prawo wyznaniowe RP

Teologia moralna: Spowiednictwo

Teologia pastoralna szczegółowa

Współczesne kierunki filozoficzne

 Początek strony

Seminaria

Antropologia moralna

Chrystologia fundamentalna

Duchowość liturgiczna

Historia duchowości katolickiej

Historia Kościoła w czasach nowożytnych

Historia Kościoła w starożytności

Historia teologii moralnej

Katechetyka fundamentalna

Katechetyka szczegółowa

Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich

Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia

Teologia biblijna Nowego Testamentu

Teologia dogmatyczna

 

Początek strony

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2022, godz. 09:01 - Ewa Zięba