Edytorstwo

 

adiustacja_i_korekta

 

analiza_retoryczna_tekstow_uzytkowych

 

aplikacje_uzytkowe_w_pracy_edytora

 

archiwa_literackie

 

arcydziela_sztuki_europejskiej

 

czytanie_lesmiana

 

czytanie_rozewicza

 

edytorska_analiza_utworow

 

edytorstwo_elektroniczne_

 

edytorstwo_naukowe_wobec_literaturoznawstwa

 

elementy_wiedzy_poligraficznej

 

grafologiczna_lektura_rekopisow

 

historia_doktryn_estetycznych

 

historia_ksiazki historia_literatury_polskiej_od_roku_1918_do_1989_

 

historia_literatury_polskiej_od_romantyzmu

 

historia_literatury_polskiej_po_1989

 

historia_literatury_polskiej_do_oswiecenia

 

interpunkcja

 

literatura_polska_xix_wieku_w_perspektwie_edytorskiej

 

literatura_powszechna_do_romantyzmu

 

literatura_powszechna_od_roku_1918

 

literatura_powszechna_od_romantyzmu_do_1918

 

marketing_wydawniczy

 

nowe_technologie_informacyjne

 

nowe_tendecje_w_edytorstwie_naukowym

 

ortografia

 

podstawy_dtp

 

podstawy_grafiki_komputerowej

 

podstawy_ktytyki_genezy_i_krytyki_tekstu

 

podstawy_ochrony_wlasnosci_intelektualnej

 

poetyka_z_elementami_teorii_literatury

 

prawo_autorskie_i_prasowe

 

prawo_wlasnosci_intelektualnej

 

projektowanie_publikacji

 

promocja_ksiazki_w_mediach

 

redakcja_tekstow_obcojezycznych

 

redakcja_typowej_ksiazki

 

rynek_wydawniczy_w_polsce

 

seminaria_edytorstwo

 

skladnia_karta_przedmiotu

 

sztuka_edytorska

 

tekstologia

 

tradycja_jezykowa_w_pracy_edytora

 

typografia_cyfrowa

 

typografia_

 

typografia_tradycyjna

 

typowe_bledy_jezykowe

 

warsztat_naukowy_edytora

 

wprowadzenie_do_procesorow_tekstu

 

 

Filologia polska I stopnia

 

analiza_dziela_literackiego

 

arcydziela_literatury_powszechnej_

 

arcydziela_sztuki_filmowej_

 

aspekty_prawne

 

dialektologia_z_socjolingwistyka

 

dyskursy_emancypacyjne_wspolczesnej_humanistyki

 

dziela_typowe_dziela_wybitne_w_literaturze_xx_wieku

 

emisja_i_impostacja_glosu

 

estetyka_i_aksjologia

 

gramatyka_historyczna

 

gramatyka_opisowa_j._polskiego_cz._1

 

gramatyka_opisowa_cz_2

 

hierarchie_debiiutanci

 

hierarchie_mistrzowie

 

hierarchie_sasiedzi

 

hierarchie_zapomniani

 

historia_jezyka_polskiego

 

historia_literatury_modernizmu

 

historia_literatury_oswiecenia

 

historia_literatury_polskiej_po_1918_r__fp

 

historia_literatury_pozytywizmu

 

historia_literatury_romantyzmu

 

historia_literatury_staropolskiej ćwiczenia

 

historia_literatury_staropolskiej_wyklad

 

istota_i_granice_teatru

 

jezyk_dawniej_i_dzis

 

jezyk_scs

 

krytyka_i_polityka

 

kultura-kolonializm-tozsamosc

 

kultura_jezyka

 

kultura_jezyka_polskiego_dla_studentow_z_zagranicy

 

kultura_polska_dla_studnetow_z_zagranicy

 

leksykologia_i_leksykografia

 

literatura_oswiecenia

 

literatura_powszechna_oswiecenie_-_romantyzm_cz._ii

 

literaturoznawstwo_szczegolowa_metodologia

 

logika_-_karta_przedmiotu

 

mistrzowie_dramatu_i_teatru_xix_w

 

nowa_kultura_-_kultura_w_mediach

 

nowa_kultura_animacja_i_promocja

 

nowe_zjawiska_w_sztuce_filmowej

 

nurty_i_gatunki_sztuki_filmowej_

 

od_archangielska_do_kirgizkich_stepow._literackie_obrazy_sybiru

 

od_sceny_misteryjnej_do_komedii_dell_arte

 

okres_swietnosci_teatru_hiszpanskiego_i_francuskiego

 

podstawowe_problemy_jezykoznawstwa_historycznego

 

podstawy_wlasnosci_intelektualnej

 

poetyka_i_

 

poetyka_II_

 

polemika_debata_sporne_racje

 

polityka_regionalna

 

polszczyzna_w_mediach

 

proces_powstawania_przedstawienia

 

projekt_antyczna_krytyka

 

projekt_krytyka_filmowa

 

projekt_krytyka_muzyczna

 

projekt_krytyka_teatralna_i_performatyka

 

projekt_teatralny

 

proseminarium_jezykoznawstwo

 

romantyzm_literatura_kultura_sztuka

 

sarmaci_i_swiat._cz._II._rok_akad._20-21

 

scena_elzbietanska_i_szekspir

 

seminarium_licencjackie_-fil.pol

 

stylistyka_praktyczna_

 

sztuki_wizualne

 

teatr_alternatywny

 

teatr_i_dramat_antyczny

 

tradycyjny_i_cyfrowy_warsztat_filologa

 

tworca_dzielo_wyobraznia

 

warsztat_nauczyciela_-_karta_przedmiotu

 

wiedza_o_kulturze

 

wprowadzenie_do_nauki_o_jezyku_

 

wybrane_zagadnienia__modernizmu

 

wybrane_zagadnienia_literatury_polskiego_romantyzmu

 

wybrane_zagadnienia_literatury_porownawczej

 

wybrane_zagadnienia_z_krytyki

 

z_prehistorii_nowozytnej_koncepcji_praw_autorskich_i_wlasnosci_intelektualnej

 

z_problematyki_literatury_pozytywizmu

 

zagadnienia_teorii_filmu

 

zycie_literackie_1863-1918

 

 

Filologia polska II stopnia

 

analiza_dziel_sztuki_muzycznej

 

analiza_wspolczesnych_tekstow_kultury

 

antropologia

 

arcydziela_dramatu_i_teatru

 

doktryny_estetyczne_i_literackie

 

doktryny_estetyczne_tradycja

 

dydaktyka_szk._ponadpodst._po_licencjacie

 

dydaktyka_szkola_podstawowa

 

dziedzictwo_kulturowe

 

estetyka_kulturowa

 

etyka_i_polityka_w_europejskiej_literaturze_wczesnonowozytnej

 

genologia_lingwistyczna_karta_przedmiotu

 

gram._funkcjonalna_j.polskiego_cz.1

 

gramatyka_funkcjonalna_jezyka_polskiego_cz._2

 

gramatyka_funkcjonalna_jezyka_polskiego_cz._3

 

gry_i_zabawy_w_nauczaniu_języka polskiego jako obcego

 

instytucje_kultury_praktyki

 

jezyk_kultura_spoleczenstwo

 

jezyk_polski_jako_dziedzictwo_narodowe

 

jezyk_polski_na_pograniczach

 

jezyk_sportu

 

jezykoznawstwo_korpusowe

 

jezykoznawstwo_ogolne

 

kultura_konwergencji

 

kultura_polska_w_nauczaniu

 

kultura_popularna

 

lektura_dziela_filmowego

 

lit.pol-zydowska

 

literatura_pogranicza_polsko-zydowskiego

 

literatura_polska_po_1918_roku

 

metodologia_badan_literackich

 

metodologia_badan_nad_jezykiem

 

metodyka_i_organizacja_nauczania__cz.3

 

metodyka_i_organizacja_nauczania_jpjo_cz_1i_2

 

motyw_walki_jakuba_z_aniolem_w_polskiej_poezji_xix_i_xx_w.

 

multimedia_w_edukacji

 

najnowsze_zjawiska

 

nowoczesne_media

 

nowoczesne_technologie_w_nauczaniu_jezyka_polskiego_jako_obcego

 

nurty_dziela_tworcy_karta_przedmiotu

 

od_woltera...

 

podstawy_dydaktyki_-_karta_przedmiotu

 

poezja_wczesnonowozytna__archeologia_znaczen__karta_przedmiotu

 

pogranicza_literatura_sztuka_krytyka

 

polifonia_kultury_polskiej

 

portrety_pisarzy_zydowskich

 

praktyka_glottodydaktyczna_cykl_2019_2020

 

praktyka_glottodydaktyczna_cykl_2020_2021

 

praktyka_srodroczna_-_karta_przedmiotu

 

praktyki_psychol.-pedagog._-_karta_przedmiotu

 

praktyki_zawodowe_-_karta_przedmiotu

 

praktyki_zawodowe_po_licencjacie_-_karta_przedmiotu

 

prasa_ii_polowy_xix_wieku

 

prywatne_i_historyczne_w_poezji_polskiej

 

przemiany_wspolczesnej_polszczyzny

 

rozwijanie_sprawnosci_jezykowych_u_uczacych_sie_jezyka_polskiego_jako_obcego

 

rynek_i_kultura

 

seminarium_jezykoznawcze_karta_przedmiotu

 

seminarium_literaturoznawcze_

 

slynne_nieznane_dziela_romantyzmu

 

sprawnosc_i_poprawnosc_jezykowa

 

sztuki_wizualne_i_widowiskowe

 

sztuki_wizualne_w_kulturze._perspektywa_krytyczno-literacka

 

tadeusz_rozewicz

 

teatr_a_kultura_wspolczesna

 

teatr_w_mysli_wspolczesnej

 

teoria_i_historia_filmu

 

teoria_kultury

 

teoria_literatury

 

wiedza_o_komunikacji

 

wybrane_zagadnienia_z_teorii_literatury

 

z_problemow_teorii_interpretacji

 

zaawansowane_technologie_cyfrowe_w_pracy_filologa

 

Humanistyka cyfrowa

 

 

bezpieczenstwo_w_sieci_karta_przedmiotu_hc_ii_rok 

 

copywriting_karta_przedmiotu_hc_ii_rok

 

e-gatunki_karta_przedmiotow_hc_ii_rok

 

edycja_dyplom_karta_przedmiotu_hc_i_rok

 

edycja_seminarium_karta_przedmiotu_hc_ii_rok

 

emisja_glosu_karta_przedmiotu_hc_i_rok

 

fotografia_cyfrowa_karta_przedmiotu_hc_ii_rok

 

humanistyka_cyfrowa_karta_przedmiotu_hc_i_rok

 

ikonosfery_przestrzeni_karta_przedmiotu_hc_i_rok

 

infoetyka_a_social_media_karta_przedmiotow_hc_i_rok

 

internet_dyplom_karta_przedmiotu_hc_i_rok

 

internet_pracownia_dyplomowa_karta_przedmiotu_hc_ii_rok

 

internet_seminarium_karta_przedmiotu_hc_ii_rok

 

komunikacja_jezykowa_karta_przedmiotu_hc_i_rok

 

konwencje_i_kreacje_medialne_karta_przedmiotu_hc_i_rok

 

konwersja_e_book_karta_przedmiotu_hc_i_rok

 

kultura_dyplom_i_rok

 

kultura_dyplom_ii_rok

 

kultura_dyplom_karta_przedmiotu_hc_i_rok

 

kultura_konwergencji_karta_przedmiotu_hc_i_rok

 

kultura_pracownia_dyplomowa_karta_przedmiotu_hc_ii_rok

 

kultura_seminarium_karta_przedmiotu_hc_ii_rok

 

media_spolecznosciowe

 

medialna_kreacja_rzeczywistosci_karta_przedmiotu_hc_i_rok

 

narzedzia_humanisty_karta_przedmiotu_hc_i_rok

 

net_art_karta_przedmiotu_hc_i_rok

 

od_westernu_do_fantasy_karta_przedmiotu_hc_ii_rok

 

pamiec_regionalna_i_kulturowa_karta_przedmiotu_hc_i_rok

 

podstawy_grafiki_komputerowej_karta_przedmiotu_hc_i_rok

 

popkultura

 

pracownia_komputerowa_indesign_karta_przedmiotu_hc_ii_rok

 

prawo_autorskie_i_medialne_karta_przedmiotu_hc_i_rok

 

projektowanie_graficzne_karta_przedmiotu_hc_i_rok

 

projektowanie_www_karta_przedmiotu_hc_i_rok

 

redakcja_i_korekta_tekstu_karta_przedmiotu_hc_i_rok

 

seminarium_edycja_karta_przedmiotu_hc_i_rok

 

seminarium_internet_karta_przedmiotu_hc_i_rok

 

seminarium_kultura_karta_przedmiotu_hc_i_rok

 

social_media_a_infoetyka_karta_przedmiotu__hc_ii_rok

 

sztuka_autoprezentacji_karta_przedmiotu_hc_i_rok

 

sztuka_pisania_karta_przedmiotu_hc_i_rok

 

techniki_mowienia_karta_przedmiotu_hc_ii_rok

 

warsztaty_audialne_karta_przedmiotu_hc_i_rok

 

wydania_pisarzy_emigracyjnych_karta_przedmiotu

 

wydawnictwo_pracownia_dyplomowa_karta_przedmiotu_hc_ii_rok

 

zawod_redaktor_wydawniczy_karta_przedmiotu_hc_i_rok

 

 

Autor: Magdalena Grela-Tokarczyk
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2021, godz. 11:24 - Magdalena Grela-Tokarczyk